Nyhetsarkiv

Trafik

Tre av fyra har ändrat sina resvanor till följd av covid-19

Kollektivtrafiken har i allra högsta grad påverkats av den pågående spridningen av coronaviruset. Av de som reser regelbundet i kollektivtrafiken uppger nu endast 24 procent att de reser med kollektivtrafik som tidigare. 37 procent svarar att de helt avstår från resor med kollektivtrafik och 21 procent avstår från icke nödvändiga resor med kollektivtrafiken. 

Categories: Trafik|