Case

Våra kunder är både strategiska och strukturerade i sitt insiktsarbete. Här delar kunder från både privata och offentliga verksamheter med sig av hur träffsäkra insikter gör det enklare att fatta bra beslut.

Nöjd Studbo – studentbostadsbranschens kundundersökning

Hur många reser och vart reser man? Vilket är syftet med resan? Är det skillnad under sommar och vinter? Trafikanalys är en statlig myndighet som förser beslutsfattare inom transportpolitiken med kunskapsunderlag. Utgångspunkt är det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.
läs mer
kvinna står på bussen och svarar på frågor i sin mobiltelefon

Resvaneundersökning för Trafikanalys

Hur många reser och vart reser man? Vilket är syftet med resan? Är det skillnad under sommar och vinter? Trafikanalys är en statlig myndighet som förser beslutsfattare inom transportpolitiken med kunskapsunderlag. Utgångspunkt är det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.
läs mer

Varumärkesmätning för Vårdguiden

Hur uppfattar allmänheten varumärket 1177 Vårdguiden? Som ett led i ett långsiktigt varumärkesarbete behöver Inera AB, som ägs av kommuner, regioner och landsting, förstå om allmänhetens attityd till och uppfattning om varumärket rör sig i önskad riktning.
läs mer

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer

Hushållsrepresentanternas syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt om planerade inköp av kapitalvaror och sparande.
läs mer

SKL Insikt

Insikt är en löpande servicemätning i samarbete med SKL och SBA där 100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för företagare, men många kommuner mäter även nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.
läs mer

Se fler