Våga Visa

Kommunsamarbetet Våga Visa har under många år gemensamt arbetat med kvalitetsutvecklingsarbetet inom skolan. Som ett led i detta arbete behöver kvalitet mätas genom enkäter i förskola och skola där både elever, föräldrar och personal besvarar enkäten.

Origo Group genomför enkäter i förskola och skola som besvaras av elever, föräldrar och personal. Resultaten redovisas så att varje skola kan följa sin utveckling och göra handlingsplaner inför framtiden. Kommunerna får möjlighet att jämföra sig mellan varandra på gemensamma frågor vilket skapar bättre förutsättningar att fokusera på rätt saker. I grunden för hela uppdraget använder vi vårt egenutvecklade system Pilen för att hantera de stora datamängder som samlas in.

Totalt deltar 10 kommuner och nästan 80 000 personer som svara antingen på pappersenkäter eller via internet. Det gör att det ställs stora krav på Pilen som system. Krav som få andra leverantörer kan uppfylla.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Barbro Eriksson

0708-23 67 45
barbro.eriksson@origogroup.com

Per Rylander

0708-15 06 26
per.rylander@origogroup.com