Undersökningsresultat om hållbarhet och influencers påverkan på konsumenter

Origo Group har genomfört två undersökningar för att se hur vi svenskar som konsumenter påverkas av hållbarhetsfrågan och influencers. Undersökningarna genomfördes på 1033 personer som fick svara på frågor om deras konsumtionsbeteende.

Följande frågor ställdes till personerna:

  • Påståenden som stämmer bäst in på din uppfattning när du handlar?
  • Vilken hållbarhetsfråga engagerar dig mest just nu?
  • Vem/vilka påverkar dig i dina val av vardagsinköp?
  • Påstående stämmer bäst in på hur du resonerar när du handlar?

Fyll i formuläret för att få ta del av resultaten av undersökningarna