Nyheter

Tre av fyra har ändrat sina resvanor med kollektivtrafiken till följd av covid-19 Kollektivtrafiken har i allra högsta grad påverkats av den pågående spridningen av coronaviruset. Av de som reser regelbundet i kollektivtrafiken uppger nu [...]

I tidigare inlägg har vi pratat om termen Brand Equity och några av dess komponenter. Nästa anhalt på denna varumärkesresa handlar om Brand Awareness. 

Familjen och en hälsosam livsstil är det som värdesätts mest i livet, oavsett ålder och var i världen man bor. Men därefter skiljer sig prioriteringarna åt beroende på generation - visar resultaten från WIN World Survey (WWS). 

Nyhetsarkiv