Origo Group knyter till sig Västtrafik – stärker sig ytterligare inom trafikområdet

Sedan tidigare arbetar Origo Group med kunder som SL, Trafikverket och SJ. Nu stärks positionen inom trafikområdet ytterligare då ett stort avtal med Västtrafik är vunnet.

Det nya samarbetet mellan Västtrafik och Origo Group kommer att löpa under flera år och innebär att Origo Group blir leverantör av Västtrafiks undersökningstjänster, både kvantitativa och kvalitativa. Det kan exempelvis handla om kundnöjdhet, synen på Västtrafik som samhällsaktör eller inställningen till störningsinformation. En del undersökningar blir återkommande medan andra är mer av ad-hoc karaktär.

– Det blir intressant att se hur vi kan förvalta och utveckla våra kundundersökningar i samarbete med Origo Group, för att kunna förstå de som reser med oss på bästa sätt, säger Jonas Hägglund, avdelningschef på Kundstrategi, Västtrafik.

I och med avtalet med Västtrafik stärker sig Origo Group inom trafikområdet och framåt finns nu ännu fler möjligheter till synergier och lärande mellan olika regioner.

– Vi ser fram emot att jobba ihop med Västtrafik och hjälpa dem att skapa insikt om kundernas behov, krav och förväntningar på trafiken men också på Västtrafik som företag. Det handlar både om strategiska undersökningar som hjälper Västtrafik att utvecklas i linje med strategier och mål samt mer operativt inriktade studier som belyser hur en viss situation eller tjänst fungerar eller behöver utvecklas, säger Lena Lovén, kundansvarig för Västtrafik och affärsutvecklare på Origo Group.