Polismyndighetens trygghetsmätningar förebygger brott

Den svenska polisen använder trygghetsmätningarna som ett lokalt, aktuellt underlag för att planera i första hand brottsförebyggande arbete i lokalsamhället tillsammans med aktuell kommun och andra samhällsaktörer.

Trygghetsmätningar skapar förståelse för effektivare brottsbekämpning.

Polisens Trygghetsmätningar är en snabb, kostnadseffektiv och enkel inhämtning av information från boende i ett område om vad de är utsatta för, vad som stör dem och vad de oroas över.  Resultatet är ett utmärkt underlag inför fördjupade medborgardialoger med lokalsamhället och framtagande av lokala medborgarlöften. Det ger också en mycket bra möjlighet att över tid följa upp huruvida utförda åtgärder har någon effekt.  Origo tar nu ett helhetsansvar för genomförande av trygghetsmätningarna, från urval till redovisning och presentationer.

För att ytterligare underlätta användningen av resultatet har Origo utvecklat en helt webbaserad presentationslösning i det egna systemet OrigoLive. I plattformen kan användarna enkelt skapa sig en överblick över aktuella resultat och relevanta åtgärdsområden.

Avtalet, som är på två år och två optionsår, är nationellt och ger alla sju polisregioner möjlighet att avropa trygghetsmätningar hos Origo Group.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev