Svenska exportbolag fortsatt positiva

Svensk export håller emot väl trots tecken på konjunkturavmattning, visar Svensk Exportkredits senaste Exportkreditbarometer. Stora bolag är dock mindre positiva än små och medelstora företag.

Även om företagen noterar en konjunkturavmattning, bedöms effekterna vara begränsade. En majoritet av företagen har ett oförändrat finansieringsbehov sedan den senaste mätningen.

Hälften av företagen i undersökningen uppger att de sett en ökad exportorderingång det senaste halvåret, och lika många förväntar sig att orderingången kommer att öka under det kommande året. Index har dock sjunkit till 70 från 75 på ett halvår. Små och medelstora företag är mer optimistiska än stora bolag.

Företagens sysselsättningsplaner ligger fortfarande på en hög nivå även om det totala indexet har sjunkit. Små och medelstora företag planerar att fortsätta anställa i oförändrad styrka i Sverige och till och med öka något utomlands, medan stora bolag är mer försiktiga.

I undersökningen har totalt 210 företag svarat, 100 i gruppen stora företag och 110 i gruppen Små och medelstora företag. Intervjuerna har genomförts av Origo Group under perioden 1-19 oktober 2018.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev