Medarbetarundersökningar för offentlig sektor

Vi jobbar med de största kommunerna och regionerna i Sverige sedan 20 år tillbaka. Historiskt sett har fokus varit på traditionella undersökningar och insamling av insikter en gång per år. Med vårt pulsmätningsverktyg finns även möjlighet att mäta medarbetarengagemang, arbetsmiljö, HME, HSE och utsatthet löpande under året.

SMIDIGT VERKTYG

Vedertagen forskning – modern paketering

ARBETSMILJÖ I FOKUS

  • Metod som är grundad i vedertagen forskning
  • Underlag som visar styrkor och förbättringsområden
  • Stödjer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4)

TYDLIG ÖVERSIKT

  • Tydlig översikt av organisationens resultat
  • Hur mår medarbetarna i olika avdelningar?
  • Identifiera områden som behöver stöd
dashboard origo group

DASHBOARDS & RAPPORTER

  • Färdiga dashboards för att komma igång snabbt
  • Följ upp specifika frågeområden som exempelvis HME, HSE, utsatthet 
  • Enkelt att lägga in instruktioner och beskrivningar för tolkning och nästa steg

EFFEKTIV PROCESS

Nyckeln till engagerade chefer & medarbetare

Traditionellt finns många steg i genomförandet av en årlig medarbetarundersökning. Vi rekommenderar en effektiv process där analys och rapportproduktion sker automatiskt och där det finns ett helhetstänk som inkluderar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

1. STARTMÖTE

Projektgruppen säkerställer kvalitet, tidplan och koordinering/samarbete mellan parterna. Vi fokuserar även på inspiration och best practice för att få med chefer och medarbetare i ett modernt mindset och se till att den årliga mätningen synkar med eventuella pulsmätningar.

2. FRÅGEFORMULÄR

Vi har arbetat med HME & HSE sedan starten 2011 och har deltagit i föreläsningar hos SKR. Utöver HME-frågorna bör frågor om OSA samt utsatthet ingå. Vi föreslår ett upplägg med moduler som enkelt kan följas upp som pulsmätningar.

3. ORGANISATION/LISTOR

Ni förser ni oss med organisationsstruktur och medarbetarlista. Vi tipsar om taggar som förenklar rapporteringen. För resultat i Kolada behöver filen innehålla SKR:s indelning. HR och chefer har kontroll och smidig hantering av listor i systemet.

enkät origo group
4. DATAINSAMLING

Medarbetarna får undersökningen via e-mail eller som SMS med er grafiska profil och får en modern och visuellt tilltalande upplevelse – vilket är viktigt för svarsfrekvensen som följs i realtid i systemet. Automatiska påminnelser skickas till de som inte svarat – utifrån anpassningsbara inställningar.

pulsmätning origo group medarbetarundersökning
5. ANALYS & RAPPORT

Resultatet rapporteras i realtid och i samband med det görs även prioriteringsmatriser inom varje frågeområde. Varje grupp och nivå får sina föreslagna prioriteringar direkt i systemet, både styrkor och förbättringsområden. Rapporterna skapas automatisk – utifrån en snygg och tydlig mall som ni själva kan skapa och anpassa.

6. ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Verktyget stöttar ledare i arbetsmiljöarbetet – med en genomarbetad handledning med snabba diskussionspunkter och utförliga åtgärdsförslag kopplade till respektive fråga, som stöd i arbetet med åtgärder och handlingsplaner.

origo-group-förvärvar-greatrate-2

PRATA MED OSS!

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Stöd att arbeta vidare

origo-group-förvärvar-greatrate-2

FÖLJA UPP AKTIVITETER

Aktiviteter kan skapas direkt i systemet. Ett levande dokument som används vid t.ex. APT och uppdateras löpande. Genomförda aktiviteter bockas av och nya kommer till i takt med att ni utvecklas.

origo-group-förvärvar-greatrate-1

PULSAR

Vi gör det möjligt att följa upp ett visst resultat med en riktad pulsmätning. Men inte bara det – vi är experter på löpande pulsmätningar inom offentlig sektor och vet vad som krävs för att få en fungerande process och en bra start på det systematiska arbetsmiljöarbetet!

KONSULTSTÖD

Vi hjälper er att inspirera verksamheten genom en anpassad kick off eller att fördjupa ert arbete med en workshop baserat på era resultat. Vi hjälper er både med den årliga undersökningen samt att få till en fungerande process för era pulsmätningar.