Guide: Varför är varumärket viktigare än någonsin?

Det finns många tydliga trender som pekar på att det är viktigare än någonsin att investera i varumärket.
I guiden går vi igenom dessa trender och varför det påverkar att ni behöver prioritera utvecklingen av ert varumärke:

  • Att lyckas med Customer loyalty för att växa på sikt
  • Långsiktiga varumärkesarbetet blir viktigare för kortsiktiga affärer
  • Den moderna köparen drivs mer av de mjuka värdena än tidigare
  • Målanpassad konsumtion
  • Kommunikation om oss sker när vi inte är inblandade
  • Varumärkesresan kan användas som ett verktyg för att driva tillväxt
  • Varumärkeskapitalet kan vara det som värderas högst hos ditt företag