Guide: Hur får du fram rätt underlag för varumärkesresan

Oftast är det personer som har ansvar för varumärken, kundupplevelser och marknadsföring som driver frågan kring varumärkesutveckling. Det är sällan som initiativet kommer från ledningsgruppen. Därför är det viktigt att förstå i vilka situationer vi måste lyfta frågan extra tydligt, och kunna redogöra för varför företaget behöver agera och vad som behöver göras.

Denna guide innehåller en sammanställning över kritiska situationer vi anser är viktiga att agera på. Den innehåller även en övergripande beskrivning över hur situationerna bör hanteras.

Fyll i formuläret för att få ta del av guiden