Webinar: Varför är varumärket viktigare än någonsin?

Det finns många tydliga trender som pekar på att det är viktigare än någonsin att investera i varumärket. Några av dessa är:

  • Att lyckas med Customer loyalty för att växa på sikt
  • Fel balans mellan att bygga varumärke långsiktigt och driva kortsiktiga affärer
  • Nyttja varumärket på olika sätt för att undvika stagnation och driva tillväxt
  • Den moderna köparen drivs mer av de mjuka värdena
  • Lyckas med Customer Loyalty
  • Målanpassad konsumtion
  • Kommunikation om oss sker när vi inte är inblandade
  • Varumärkeskapitalet kan vara det som värderas högst hos ditt företag

Under webinariet får du lära dig hur du pitchar för ledningen att driva utvecklingen av ert varumärke. Samt vad för underlag du behöver för att skapa ett framgångsrikt resultat.