Ett av Sveriges ledande undersökningsföretag

Vi älskar kloka beslut

Undersökningar

Kundundersökning

Vi vet vad dina kunder tycker! Kundinsikter hjälper verksamheten med operativa förbättringar och strategisk utveckling.

Varumärkesundersökning

Gör din varumärkesundersökning med oss och få insikter i dina kunders rationella och känslomässiga beslut.

Skolundersökning

Vi är störst i Sverige
när det gäller utvärdering av förskola och skola.

Marknadsundersökning

Vet du hur marknaden uppfattar ert varumärke och produkter?

Medarbetarundersökning

Medarbetarupplevelsen ger dig insikt i styrkor och utvecklingsområden.

Pulsmätningar

Låt oss ta pulsen på din verksamhet – få tillbaka feedback och insikter i realtid.

Origo Group är ett undersökningsföretag och vi är experter på att identifiera rätt data.

Utifrån våra undersökningar får ni värdefulla insikter om hur ert varumärke uppfattas, hur nöjda era medarbetare är och vad era kunder egentligen tycker. Med rätt underlag hjälper vi er att vidta värdefulla åtgärder – och fatta kloka och medvetna beslut.
Vi hjälper dig att förstå vad som händer imorgon.

Kickstarta hösten med oss – låt oss berätta om vårt nya erbjudande och hur vi kan hjälpa er framåt.

Kontakta oss

Läsvärt

Kunskap

Så skapar du ett starkare varumärke på 10 minuter

Våra varumärkesexperter Maria Hildell och Helen Borgardt guidar dig till ett starkare varumärke genom 5 korta filmer.

Kunskap

Tre tips för lyckad produktutveckling

Vid utveckling av en ny produkt eller förbättring av en befintlig är vissa vägar bättre att gå än andra. Här är 3 tips.

Nyhet

Pensionsspara eller roa sig – en generationsfråga

Familjen och en hälsosam livsstil är det som värdesätts mest i livet, men därefter skiljer det sig åt beroende på generation.

Webinar: Så bygger du varumärke under kristider

Till webinar

Datainsamling

Att effektivt samla in data är en mycket viktig del i undersöknings- och insiktsarbetet. Vi har egna fältenheter i Linköping och Stockholm för datainsamling vilket vi ser som en viktig konkurrensfördel i vår bransch, där datainsamlingen vanligen läggs ut på renodlade datainsamlingsföretag. Vi genomför fältarbete genom telefonintervjuer, webbenkäter och personliga intervjuer samt administrerar stora mängder postala undersökningar (pappersenkäter). Dessutom har vi även en egen webbpanel med deltagare bland allmänheten i Sverige.

Läs mer

Skola24 säkrade marknadsbilden genom varumärkesundersökningar

Skola24 ville få en säker bild av marknaden istället för att enbart ana hur den fungerade. De ville veta vad kunderna faktiskt tyckte och skaffa ett första resultat att ha som utgångsläge för framtida mätningar. Lösningen blev två olika sorters varumärkesundersökningar och idag nyttjar de resultaten för bästa framfart.

Läs mer