Fastighet

Vi hjälper bostadsbolagen skapa nöjdare hyresgäster

Bostadsbolag har allt större behov av att få snabbare återkoppling kring kundnöjdhet för att driva förändring och skapa nöjdare bostadshyresgäster. Origo Group genomför regelbundet undersökningar bland hyresgäster hos fastighetsbolag med bostäder och kommersiella lokaler. Vi utför allt från mer traditionella punktmätningar till kontinuerliga uppföljningssystem, allt efter kundens behov och efterfrågan.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Mariana Lindner LaCava

0733-00 30 32
mariana.lindnerlacava@origogroup.com

Johanna Svanberg

0768-93 29 08
johanna.svanberg@origogroup.com

Marie Jeppsson

0709-77 84 57
marie.jeppsson@origogroup.com

LiveSteps – Systemet som håller dig uppdaterad

LiveSteps är ett kontinuerligt uppföljningssystem för att driva och utveckla organisationer till att få nöjdare bostadshyresgäster. Kundundersökningen är utvecklad tillsammans med och för bostadsbolag och mäter upplevelsen hos hyresgäster dagligen. Varje dag uppdateras LiveSteps med nya svar vilket gör det möjligt att fånga upp och agera på resultat när de fortfarande är aktuella.