Fastighet

Vi hjälper bostadsbolagen skapa nöjdare hyresgäster

Bostadsbolag har allt större behov av att få snabbare återkoppling kring kundnöjdhet för att driva förändring och skapa nöjdare bostadshyresgäster. Origo Group genomför regelbundet undersökningar bland hyresgäster hos fastighetsbolag med bostäder och kommersiella lokaler. Vi utför allt från mer traditionella punktmätningar till kontinuerliga uppföljningssystem, allt efter kundens behov och efterfrågan.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

LiveSteps – Systemet som håller dig uppdaterad

LiveSteps är ett kontinuerligt uppföljningssystem för att driva och utveckla organisationer till att få nöjdare bostadshyresgäster. Kundundersökningen är utvecklad tillsammans med och för bostadsbolag och mäter upplevelsen hos hyresgäster dagligen. Varje dag uppdateras LiveSteps med nya svar vilket gör det möjligt att fånga upp och agera på resultat när de fortfarande är aktuella.

Medarbetarundersökning – En förutsättning för god kundnöjdhet

En medarbetarundersökning är ett effektivt hjälpmedel för att följa upp visioner, mål och strategier. Integreras medarbetarundersökningen i er planering, styrning och verksamhetsuppföljning resulterar det i ökad motivation och effektivitet hos era medarbetare – en förutsättning för lojala och nöjda kunder.

Case

Livesteps mäter upplevelsen hos hyresgäster varje dag

Ett onlinesystem som sammanställer, sätter prioriteringsmål och driver 360-återkoppling

Vår absoluta ledstjärna med LiveSteps är att förenkla. Trots komplex analys är resultaten lättillgängliga, intuitiva och relevanta för alla, oavsett roll i bolaget.

Läs mer

Nöjd Studbo – studentbostadsbranschens kundundersökning

Nöjd Studbo är studentbostadsbranschens kundundersökning och genomförs årligen av Origo Group tillsammans med Studentbostadsföretagen. Företagen som deltar i undersökningen får insikter om sina hyresgäster och underlag för att prioritera rätt saker i arbetet för ökad lönsamhet och ett stärkt varumärke. Nöjd Studbo skapar ett stöd för målstyrning på alla nivåer i verksamheten och ger även inspiration om hur andra aktörer i branschen arbetar.

Läs mer

Nyhetsarkiv