Fastighet

Vi hjälper bostadsbolagen skapa nöjdare hyresgäster

Bostadsbolag har allt större behov av att få snabbare återkoppling kring kundnöjdhet för att driva förändring och skapa nöjdare bostadshyresgäster. Origo Group genomför regelbundet undersökningar bland hyresgäster hos fastighetsbolag med bostäder och kommersiella lokaler. Vi utför allt från mer traditionella punktmätningar till kontinuerliga uppföljningssystem, allt efter kundens behov och efterfrågan.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!