Hälso- och sjukvård

Vi mäter upplevelsen av sjukvården

Att ta reda på invånares erfarenheter och upplevelser av hälso- och sjukvården är en viktig källa för att kunna förbättra vården. Vi på Origo Group har mångårig erfarenhet inom vårdområdet – såväl för regioner och myndigheter som privata vårdbolag. Resultaten från undersökningarna utgör konkreta underlag för uppföljning och verksamhetsutveckling inom områden så som bemötande, information och delaktighet.

Nationell patientenkät

De senaste åren har vi genomfört Nationell Patientenkät – nationella patientundersökningar och patientenkäter för samtliga regioner i landet. Resultaten från den typen av undersökningar blir viktiga beslutsunderlag på såväl nationell, regional som lokal nivå för att vidareutveckla vården.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Anders Johansson

0709-32 85 70
anders.johansson@origogroup.com

Karin Hedelin Lundén

0708-59 41 99
karin.hedelin-lunde@origogroup.com

Roger Söderkvist

0702-74 66 16
roger.soderkvist@origogroup.com

Mariana Lindner LaCava

0733-00 30 32
mariana.lindnerlacava@origogroup.com

Maria Hildell

0709-58 10 30
maria.hildell@origogroup.com

Vårdundersökningar för att genomföra förbättringar

Behöver ni hjälp med unders