Kommuner och regioner

Att mäta kvalitet och effektivitet

Vi gör kundundersökningar och marknadsundersökningar som syftar till att mäta kvalitet och effektivitet inom skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Eftersom offentlig verksamhet inte har ekonomisk avkastning som nyckeltal används producerad ”nytta” som alternativt mått. Mätningarna av upplevd kvalitet eller servicenivå används för styrning och uppföljning av verksamheten.

Vill du veta mer?

Roger Söderkvist

0702-74 66 16
roger.soderkvist@origogroup.com