Kommuner och regioner

Att mäta kvalitet och effektivitet

Vi gör kundundersökningar och marknadsundersökningar som syftar till att mäta kvalitet och effektivitet inom skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Eftersom offentlig verksamhet inte har ekonomisk avkastning som nyckeltal används producerad ”nytta” som alternativt mått. Mätningarna av upplevd kvalitet eller servicenivå används för styrning och uppföljning av verksamheten.

Medarbetarundersökningar och HME

En medarbetarundersökning är ett effektivt hjälpmedel för att följa upp mål och strategier. Integreras undersökningen dessutom i er verksamhetsuppföljning resulterar det i ökad effektivitet hos era medarbetare.

Kommuner och regioner använder ofta enkätfrågorna som bygger HME för att komplettera sina medarbetarenkäter med. Våra konsulter har en gedigen erfarenhet av att mäta HME och vet vilket underlag som behövs och på vilket sätt det bör mätas.

Case

SKL Insikt

100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning.

Läs mer

Nyhetsarkiv