Konsument

Vi mäter konsumenternas preferenser

I dag ställs det högre krav på varor och tjänster som produceras. En ökad konkurrens har bidragit till att många företag aktivt arbetar med koncept- och produkttester. Inte minst i handeln krävs lönsamma produkter och bevis på att en ny produkt kommer att lyckas.

Undersökningar krävs oftast för strategiska skäl. När man vill mäta sig mot konkurrensen på marknaden, jämföra sig mot referensprodukter, eller för att kommunicera resultat till marknaden.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?