Skola och utbildning

Vi är störst i Sverige när det gäller utvärdering av svensk skola

Origo Group har en gedigen kunskap om kvalitetsundersökningar inom skolan. Vi är medvetna om komplexiteten, känner till fallgroparna och kan med god planering förebygga dem för att säkerställa en leverans av hög kvalitet. Vi utför årligen 600 000 intervjuer och enkätundersökningar med elever, vårdnadshavare och lärare inom såväl kommunala som fristående förskolor.

Benchmarka era resultat och utveckla därifrån

Genom den stora volymen intervjuer vi gör i skolundersökningar erbjuder vi en unik benchmark såväl över tid som mellan exempelvis kommunala och fristående driftsformer. Även om svarsskalor och frågeformuleringar varierar, finns det ingen annan aktör som har möjlighet att ge en så pass heltäckande bild av hur vårdnadshavare och elever upplever svensk skola.