Skola och utbildning

Vi är störst i Sverige när det gäller utvärdering av svensk skola

Origo Group har en gedigen kunskap om kvalitetsundersökningar inom skolan. Vi är medvetna om komplexiteten, känner till fallgroparna och kan med god planering förebygga dem för att säkerställa en leverans av hög kvalitet. Vi utför årligen 600 000 intervjuer och enkätundersökningar med elever, vårdnadshavare och lärare inom såväl kommunala som fristående förskolor.

Benchmarka era resultat och utveckla därifrån

Genom den stora volymen intervjuer vi gör i skolundersökningar erbjuder vi en unik benchmark såväl över tid som mellan exempelvis kommunala och fristående driftsformer. Även om svarsskalor och frågeformuleringar varierar, finns det ingen annan aktör som har möjlighet att ge en så pass heltäckande bild av hur vårdnadshavare och elever upplever svensk skola.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig med skolundersökningar?

Hör av dig så berättar vi mer.

Visuell återrapportering via Pilen och OriGoLive

Återrapportering sker via våra webbaserade system Pilen och OriGoLive. Resultatet från en uppdragsgivares samtliga undersökningar och annan data integreras i systemet, och redovisas på ett och samma ställe. Lösningarna levereras i linje med våra standardlösningar eller skräddarsys för att passa beställarens krav på layout och innehåll. Självklart finns exportmöjligheter till exempelvis Powerpoint.

Vi stöttar hela organisationen i deras utveckling

Origos medarbetare har vana av att projektleda och implementera elevenkäter, brukarundersökningar och kvalitetsundersökningar i stora organisationer. Våra medarbetare har även erfarenhet av medarbetarundersökningar, därför erbjuder vi våra uppdragsgivare en helhet där resultatet av medarbetarnas arbete integreras med utfallet på kundsidan.

Nyhetsarkiv