Trafik

Öka sannolikheten att bli vald som operatör

Genom att mäta ert varumärke och effekterna av era marknadsinsatser ökar vi sannolikheten att just ni blir valda som trafikoperatörer. Origo Group designar undersökningar som visar när resenärerna interagerar med trafikoperatören i både digitala och fysiska köpkanaler. Vi erbjuder även lösningar för att mäta effekter och nöjdhet med er trafikkommunikation- och information.

Vi kartlägger resenärers behov

På Orgio Group är vi experter på att förstå och kartlägga resenärers behov genom hela resan. Med fokus på era resenärers erbjuder vi skräddarsydda undersökningar som skapar insikter och möjligheten att agera utmed era interaktionspunkter med resenärerna. Vi erbjuder moderna systemlösningar, bland annat i form av vårt egenutvecklade verktyg OriGoLive.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra undersökningar inom trafikbranschen!

Anders Johansson

0709-32 85 70
anders.johansson@origogroup.com

Denis Zgela

0768-93 29 18
denis.zgela@origogroup.com

Eva Lagercrantz

0706-95 18 75
eva.lagercrantz@origogroup.com

Exempel på undersökningar vi genomför

Origo Group genomför en rad undersökningar inom trafikbranschen. Vår gedigna kompetens omfattar bland annat resvaneundersökningar, resandeflöden- och mönster, utformning och utvärdering av nya fordon, funktionsnedsattas möjlighet att använda trafiksystem, cyklistundersökningar, uppföljning av kommersiell handel på flygplatser och järnvägsstationer och trafikstatistikuppföljning.