Trafik

Öka sannolikheten att bli vald som operatör

Genom att mäta ert varumärke och effekterna av era marknadsinsatser ökar vi sannolikheten att just ni blir valda som trafikoperatörer. Origo Group designar undersökningar som visar när resenärerna interagerar med trafikoperatören i både digitala och fysiska köpkanaler. Vi erbjuder även lösningar för att mäta effekter och nöjdhet med er trafikkommunikation- och information.

Vi kartlägger resenärers behov

På Orgio Group är vi experter på att förstå och kartlägga resenärers behov genom hela resan. Med fokus på era resenärers erbjuder vi skräddarsydda undersökningar som skapar insikter och möjligheten att agera utmed era interaktionspunkter med resenärerna. Vi erbjuder moderna systemlösningar, bland annat i form av vårt egenutvecklade verktyg OriGoLive.