Trafik

Öka sannolikheten att bli vald som operatör

Genom att mäta ert varumärke och effekterna av era marknadsinsatser ökar vi sannolikheten att just ni blir valda som trafikoperatörer. Origo Group designar undersökningar som visar när resenärerna interagerar med trafikoperatören i både digitala och fysiska köpkanaler. Vi erbjuder även lösningar för att mäta effekter och nöjdhet med er trafikkommunikation- och information.

Vi kartlägger resenärers behov

På Orgio Group är vi experter på att förstå och kartlägga resenärers behov genom hela resan. Med fokus på era resenärers erbjuder vi skräddarsydda undersökningar som skapar insikter och möjligheten att agera utmed era interaktionspunkter med resenärerna. Vi erbjuder moderna systemlösningar, bland annat i form av vårt egenutvecklade verktyg OriGoLive.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra undersökningar inom trafikbranschen!

Exempel på undersökningar vi genomför

Origo Group genomför en rad undersökningar inom trafikbranschen. Vår gedigna kompetens omfattar bland annat resvaneundersökningar, resandeflöden- och mönster, utformning och utvärdering av nya fordon, funktionsnedsattas möjlighet att använda trafiksystem, cyklistundersökningar, uppföljning av kommersiell handel på flygplatser och järnvägsstationer och trafikstatistikuppföljning.

Case

Kollektivtrafikbarometern – mäter medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel

Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel. Undersökningen drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik på uppdrag av dess medlemmar (länstrafikbolag och kollektivtrafikmyndigheter) som får ett mätbart, objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt.

Läs mer

Nationell resvaneundersökning för Trafikanalys

Städer och regioner växer och utvecklas, planerarna arbetar kontinuerligt för att skapa attraktiva och hållbara miljöer. Då är inte minst infrastrukturen viktig, som att skapa busskörfält, nya pendelparkeringar samt gång- och cykelbanor. Men hur många reser och vart reser man? Vilket är syftet med resan? Är det skillnad under sommar och vinter? Trafikanalys är en statlig myndighet som förser beslutsfattare inom transportpolitiken med kunskapsunderlag. Utgångspunkt är det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Läs mer

Nyhetsarkiv