Samhälls­utveckling

En positiv samhällsutveckling

En positiv samhällsutveckling bygger på att skapa en bättre service till alla de som verkar och lever inom samhällets ramar. Origo Group ser till att rätt beslut fattas inom en rad olika områden. Vi hjälper med beslutsunderlag inom exempelvis trafik/infrastruktur, myndighetsutövning, skola, vård/omsorg och samhällsbyggnad.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig med beslutsunderlag inom samhällsutveckling?

Hör av dig så berättar vi mer!

Roger Söderkvist

0702-74 66 16
roger.soderkvist@origogroup.com

Henrik Brandes

0708-99 97 95
henrik.brandes@origogroup.com

Peter Linsér

0706-97 85 05
peter.linser@origogroup.com

Barbro Eriksson

0708-23 67 45
barbro.eriksson@origogroup.com

Anders Johansson

0709-32 85 70
anders.johansson@origogroup.com

Våra uppdragsgivare

Bland våra uppdragsgivare finns landsting/regioner, statliga myndigheter/verk, utredningar, kommuner, universitet, statliga bolag samt privata aktörer som utför uppdrag åt den offentliga sektorn. Behoven varierar kraftigt och styrs ofta av våra beställares regleringsbrev och uppdrag. Vi bidrar också till att de verksamheter som bär ansvaret för samhällsutvecklingen är väl fungerande sett till hög nöjdhet hos deras kunder/brukare och ett högt engagemang hos deras medarbetare.