Varumärke

Starka varumärken – kundens självklara val

Det finn en uppsjö av varumärken – men endast ett fåtal som är kundens självklara val. Vad är det då som gör att vissa lyckas och andra inte? Idag håller kunden i taktpinnen och det blir allt svårare att nå dem i det intensiva mediebruset. Därför är det helt avgörande att företaget känner sin kund och förstår dess unika behov. För det är ju den som kommer med rätt budskap vid rätt tillfälle som vinner kundens uppmärksamhet och blir top-of-mind.

Löpande process för varumärkesuppföljning

Alla varumärken genomgår en tillväxtfas, en mognadsfas och sedan en stagnation. Origo Group erbjuder verktyg för att förstå styrkan i varumärket i respektive fas och vilka åtgärder som behöver stå i fokus. Detta för att optimera varumärket genom hela livscykeln – och förlänga den. Genom att satsa på rätt aktiviteter och effekti