Vi hjälper bostadsbolagen skapa nöjdare hyresgäster

Bostadsbolag har allt större behov av att få snabbare återkoppling kring kundnöjdhet för att driva förändring och skapa nöjdare bostadshyresgäster. Origo Group genomför regelbundet undersökningar bland hyresgäster hos fastighetsbolag med bostäder och kommersiella lokaler. Vi utför allt från mer traditionella punktmätningar till kontinuerliga uppföljningssystem, allt efter kundens behov och efterfrågan.

LiveSteps – Systemet som håller dig uppdaterad

LiveSteps är ett kontinuerligt uppföljningssystem för att driva och utveckla organisationer till att få nöjdare bostadshyresgäster. Kundundersökningen är utvecklad tillsammans med och för bostadsbolag och mäter upplevelsen hos hyresgäster dagligen. Varje dag uppdateras LiveSteps med nya svar vilket gör det möjligt att fånga upp och agera på resultat när de fortfarande är aktuella.

Medarbetarundersökning – En förutsättning för god kundnöjdhet

En medarbetarundersökning är ett effektivt hjälpmedel för att följa upp visioner, mål och strategier. Integreras medarbetarundersökningen i er planering, styrning och verksamhetsuppföljning resulterar det i ökad motivation och effektivitet hos era medarbetare – en förutsättning för lojala och nöjda kunder.

Nöjd Studbo – studentbostads-
branschens kundundersökning

Nöjd Studbo är studentbostadsbranschens kundundersökning och genomförs årligen av Origo Group tillsammans med Studentbostadsföretagen. Företagen som deltar i undersökningen får insikter om sina hyresgäster och underlag för att prioritera rätt saker i arbetet för ökad lönsamhet och ett stärkt varumärke.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Mariana Lindner LaCava

0733-00 30 32

Johanna Svanberg

0768-93 29 08

Marie Jeppsson

0709-77 84 57

Årets bästa arbete med nöjda kunder prisades på galan för studentbostadsbranschens egen kundundersökning Nöjd Studbo som Origo Group genomför på uppdrag av Studentbostadsföretagen. I år delades för första gången priset Årets klättrare ut i flera kategorier för att premiera utveckling och förbättring.  

Nya trender inom kundnöjdhet

I 18 år har studentbostadsbranschen mätt kundnöjdhet och under dessa år har resultaten gått från medelmåttiga till förstklassiga. När allt började, 2001, var dagens kunder knappt födda och nu kommer de med andra förväntningar. 

Nya trender inom kundnöjdhet

I 18 år har studentbostadsbranschen mätt kundnöjdhet och under dessa år har resultaten gått från medelmåttiga till förstklassiga. När allt började, 2001, var dagens kunder knappt födda och nu kommer de med andra förväntningar. 

Många är positiva till den kooperativa hyresrätten som upplåtelseform. Det visar en undersökning som Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB, har låtit göra i Stockholms län. Undersökningen som genomfördes av Origo Group under hösten visar att 57 procent av Stockholmarna är positiva till kooperativa hyresrätter.