Att mäta kvalitet och effektivitet

Vi gör kundundersökningar och marknadsundersökningar som syftar till att mäta kvalitet och effektivitet inom skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Eftersom offentlig verksamhet inte har ekonomisk avkastning som nyckeltal används producerad ”nytta” som alternativt mått. Mätningarna av upplevd kvalitet eller servicenivå används för styrning och uppföljning av verksamheten.

Medarbetar-
undersökningar och HME

En medarbetarundersökning är ett effektivt hjälpmedel för att följa upp mål och strategier. Integreras undersökningen dessutom i er verksamhetsuppföljning resulterar det i ökad effektivitet hos era medarbetare.

Kommuner och regioner använder ofta enkätfrågorna som bygger HME för att komplettera sina medarbetarenkäter med. Våra konsulter har en gedigen erfarenhet av att mäta HME och vet vilket underlag som behövs och på vilket sätt det bör mätas.

100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning

Vill du veta mer?

Roger Söderkvist

0702-74 66 16

Peter Linsér

0706-97 85 05

Henrik Brandes

0708-99 97 95

Anders Johansson

0709-32 85 70

Den svenska polisen använder trygghetsmätningarna som ett lokalt, aktuellt underlag för att planera i första hand brottsförebyggande arbete i lokalsamhället tillsammans med aktuell kommun och andra samhällsaktörer.