Leverantörskollen

SÅ SKAPAR DU MER LÖNSAMMA AFFÄRER
GENOM EFFEKTIVARE LEVERANTÖRSSAMARBETEN

Nu lanserar vi Leverantörskollen – en tjänst för dig som förstår att bra leverantörssamarbeten också leder till ökade intäkter och framgång. Leverantörskollen följer upp och utvärderar, från båda hållen, samarbetet mellan beställare och leverantör vilket ger värdefullt underlag för diskussioner, planering och strategier framåt. Resultaten får du i realtid via vår digitala plattform, så du snabbt kan ta action. Vi erbjuder också benchmark och jämförelse över tid mellan olika leverantörer.

Checklista!

Svarar du ja på någon av punkterna nedan kommer attitydundersökningen Leverantörskollen skapa stort värde för dig i dina leverantörssamarbeten framåt:

  • Vill du utveckla en stakare och mer målrelaterad styrning av relationen med dina leverantörer?

  • Saknar du ett diskussionsunderlag som skapar en gemensam bild av samarbetet med din leverantör?

  • Vill du kunna jämföra din leverantör med andra leverantörer?

  • Skulle du önska mer av leveransen och skulle du även vilja veta vad leverantören tycker om din beställarförmåga?

  • Behöver du ett konkret beslutsunderlag för att veta om du ska fortsätta utveckla relationen eller avveckla den?

Kontakt!

Vill du veta mer hur du kan effektivisera dina samarbeten och öka lönsahmeten? Ta kontakt med Helen här, eller fyll i formuläret nedan för gratis demo av Leverantörskollen.

Helen Borgardt Origo Group

Affärsutvecklare

Helen Borgardt

0705-67 74 50
helen.borgardt@origogroup.com