Produkt och koncept­utveckling

Syftet med koncept-/produkttester är att få till en lyckad lansering eller förbättra en produkt som redan finns på marknaden. Är konceptet tillräckligt attraktivt för att ta vidare till nästa steg? Lever produkten upp till konceptets löften? Med en väl testat produkt/koncept säkrar du leveransen till marknaden.

Det här kan Origo hjälpa dig med

  • Koncept/idégenerering – Fokusgrupper, Djupintervjuer
  • Koncepttester – Fokusgrupper, Djupintervjuer, Acceptanstester
  • Produkttester – Observationstester, Smaktester, Användnings/funktionstester
  • Namntester – Associationstester, Preferens/acceptanstester
  • Förpackningstester – Funktionstester, Preferens/acceptanstester
  • Marknadsprognoser – Koncept/produkttest

Varför Origo Group?

Vår kompetens används ofta för att, via kundanpassade marknadsundersökningar, mäta konsumenternas preferenser över hela produktlivscykeln (från idé till lanseringsutvärdering). Med våra metoder tillhandahåller vi robusta beslutsunderlag för strategisk marknadspositionering mot rätt segment och målgrupp. Våra kunder är verksamma inom exempelvis Retail/FMCG, Bank/Finans, Försäkring, Telecom, Energi och Nöjesbranschen.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig inom produkt- och konceptutveckling?
Hör av dig så berättar vi mer!

Karin Hedelin Lundén

0708-59 41 99

Maria Hildell

0762-29 39 57

Henrik Löfving

0709-49 24 09