Trafik2019-10-14T10:27:59+00:00

Trafik

Öka sannolikheten att bli vald som operatör

Genom att mäta ert varumärke och effekterna av era marknadsinsatser ökar vi sannolikheten att just ni blir valda som trafikoperatörer. Origo Group designar undersökningar som visar när resenärerna interagerar med trafikoperatören i både digitala och fysiska köpkanaler. Vi erbjuder även lösningar för att mäta effekter och nöjdhet med er trafikkommunikation- och information.

Vi kartlägger resenärers behov

På Orgio Group är vi experter på att förstå och kartlägga resenärers behov genom hela resan. Med fokus på era resenärers erbjuder vi skräddarsydda undersökningar som skapar insikter och möjligheten att agera utmed era interaktionspunkter med resenärerna. Vi erbjuder moderna systemlösningar, bland annat i form av vårt egenutvecklade verktyg OriGoLive.

Exempel på undersökningar vi genomför

Origo Group genomför en rad undersökningar inom trafikbranschen. Vår gedigna kompetens omfattar bland annat resvaneundersökningar, resandeflöden- och mönster, utformning och utvärdering av nya fordon, funktionsnedsattas möjlighet att använda trafiksystem, cyklistundersökningar, uppföljning av kommersiell handel på flygplatser och järnvägsstationer och trafikstatistikuppföljning.

Nationell resvaneundersökning för Trafikanalys

Kollektivtrafikbarometern – mäter medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel

Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra undersökningar inom trafikbranschen!

Anders Johansson

0709-32 85 70

Christer Helsing

0733-38 99 52

Mona Wikman

0707-68 10 10

Ulrika Lundberg

0708-53 26 32

Edin Säker

0700-54 12 34

Denis Zgela

0768-93 29 18

Den nationella resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som genomförs av Origo Group på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik (www.svenskkollektivtrafik.se), visar att kollektivtrafiken fått nya resenärer som dessutom är allt nöjdare. 

Nyhetsarkiv