Livesteps mäter upplevelsen hos hyresgäster varje dag

Ett onlinesystem som sammanställer, sätter prioriteringsmål och driver 360-återkoppling

Vår absoluta ledstjärna med LiveSteps är att förenkla. Trots komplex analys är resultaten lättillgängliga, intuitiva och relevanta för alla, oavsett roll i bolaget.

Relevanta insikter

LiveSteps utgår från tre sidor anpassade för olika roller och funktioner. På så sätt kan varje medarbetare enkelt ta del av relevanta insikter, oavsett om man är i ledningsfunktion, arbetar operativt eller endast har fokus på en enstaka fråga

 Snabb återkoppling

LiveSteps uppdateras varje dag med svar som inkommit det senaste dygnet. Samtliga användare kan prenumerera på specifika områden och få resultat via e-post/sms, samt öppna kommentarer i e-post. Detta skapar förutsättningarna för löpande uppföljning och agerbarhet.

Fokus på förbättring

Våra prioplaner rangordnar samtliga frågor utifrån en beräknad förbättrings-potential och visar snabbaste och enklaste vägen till ännu fler helnöjda kunder. Med hjälp av handlingsplaner för specifika frågor/områden ger LiveSteps direkt återkoppling kring hur kunderna ser på åtgärden.

Bygger relation med kund

Kommentarerna har en hanteringsfunktion där medarbetarna via en logg kan följa upp åtgärd och planering. Eftersom kunderna kan lämna kontaktuppgifter finns möjligheter för återkoppling, vilket bygger förtroende för fortsatt dialog med kunden.

Engagerar medarbetarna

Eftersom alla medarbetare bidrar till kundernas nöjdhet är det vår absoluta tro att samtliga medarbetare ska ha tillgång till LiveSteps. Antal användare är obegränsat.

Hur fungerar det?

LiveSteps är en totalundersökning där det totala urvalet sprids på 12 månader. Enkäten kan skickas antingen via e-post och/eller som postal enkät med möjlighet att svara via post eller webb. Det totala urvalet fördelas på 12 månader där vi skickar ut enkäter varje vecka. Syftet med att mäta kontinuerligt är att kundupplevelser är levande, sker dagligen och inte vid ett mättillfälle. Genom att mäta kontinuerligt kommer ni närmare händelsen hos era kunder och har därmed möjlighet att agera när det fortfarande är aktuellt.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?