Det finns många tydliga trender som pekar på att det är viktigare än någonsin att investera i varumärket. Under webinariet får du lära dig hur du pitchar för ledningen att driva utvecklingen av ert varumärke. Samt vad för underlag du behöver för att skapa ett framgångsrikt resultat.
Det finns många tydliga trender som pekar på att det är viktigare än någonsin att investera i varumärket.
Oftast är det personer som har ansvar för varumärken, kundupplevelser och marknadsföring som driver frågan kring varumärkesutveckling. Det är sällan som initiativet kommer från ledningsgruppen. Därför är det viktigt att förstå i vilka situationer vi måste lyfta frågan extra tydligt, och kunna redogöra för varför företaget behöver agera och vad som behöver göras.
Varför ska man egentligen skapa ett starkt varumärke? Jo, för att ett starkt varumärke stärker din position på marknaden och gör att du säljer mer.Men att få ledningen och övriga i organisationen med på tåget kan vara en utmaning. Vår Powerpoint mall ger dig stöd för att få ledningen att förstå varför varumärket är viktig och tar upp frågor som:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev