En tjej genomför en varumärkesundersökning via en läsplatta.

varumärkesundersökning

Okänd, välkänd eller ökänd?

Vald eller bortvald

Ert varumärke kan vara skillnaden

Alla verksamheter har ett varumärke. Men långt ifrån alla vet vad det står för och hur det kan bidra till framgång.
Kort och gott:

  • Ett starkt varumärke är mindre priskänsligt.
  • Ett starkt varumärke hjälper till att vinna marknadsandelar.
  • Ett starkt varumärke lockar till sig talangerna.
Värdet av en varumärkesundersökning

Enklare att fatta bra beslut

Tyvärr finns det inga genvägar till ett starkt varumärke. Men med insikter från en varumärkesundersökning blir vägen betydligt rakare. Du slipper nämligen gissa. Du vet! En varumärkesundersökning tar sikte på era målgrupper. Den ger er svar på hur kända ni är, vad ni förknippas med samt hur ni förhåller er till konkurrenternas varumärken. Varumärkesundersökning resulterar i insikter som gör det enklare att fatta bra beslut – om alltifrån marknadsföringsinsatser till prissättning och strategier för att stärka er position på marknaden. Den görs med fördel med regelbundenhet. Den första undersökningen blir en nollmätning och de som följer blir en återkoppling på att ni rör er i rätt riktning.

Du kan inte bli vald om ingen vet om att du finns

Om ni är helt okända måste marknadsbudgeten investeras i helt andra saker än om ni är kända. Ni måste då investera i att bygga kännedom (innan ni kommer med konkreta erbjudanden).

Jag vill veta mer och göra en varumärkesundersökning!


ai robot origo group

Vad tycker målgruppen?

Träffsäkra insikter som går att agera på

Origo Groups varumärkesundersökningar börjar med att mäta varumärkets styrka. Förenklat innebär det att ta reda på om ni är en kändis, hur mycket era målgrupper gillar er, ifall de kan tänka sig att ha en relation med er eller till och med älskar er över allt annat på marknaden.

Nästa steg är att undersöka hur era målgrupper uppfattar er, vad som driver och motiverar dem när de gör sina val samt hur ni förhåller er till konkurrenter på marknaden. Denna input bygger en samlad bild av ert varumärke.

När undersökningen är genomförd tar våra vassa analytiker vid. Deras uppgift är att omvandla svaren till träffsäkra insikter som går att agera på. Dessa paketeras i ett snyggt och tillgängligt format så att det blir enkelt för er att ta nästa stegpå resan mot ett starkt varumärke.

Case inom varumärkesundersökningar

Löpande varumärkestracker hos Stångåstaden

Bostadsbolaget Stångåstaden har gått från att göra klassiska varumärkesundersökningar en gång per år till att löpande följa varumärket över tid. Fördelarna är många. Hör Heidi Berger, marknadschef på Stångåstaden, berätta.
läs mer

Varumärkesmätning för Vårdguiden

Hur uppfattar allmänheten varumärket 1177 Vårdguiden? Som ett led i ett långsiktigt varumärkesarbete behöver Inera AB, som ägs av kommuner, regioner och landsting, förstå om allmänhetens attityd till och uppfattning om varumärket rör sig i önskad riktning.
läs mer

Varumärkesundersökning för Skola 24

Skola24 ville få en säker bild av marknaden istället för att enbart ana hur den fungerade. De ville veta vad kunderna faktiskt tyckte och skaffa ett första resultat att ha som utgångsläge för framtida mätningar. Lösningen blev två olika sorters varumärkesundersökningar och idag nyttjar de resultaten för bästa framfart.
läs mer

Topp 3 bland varumärkesundersökningar

Vi jobbar med rubbet men de här är de tre vanligaste typerna av varumärkesundersökningar våra kunder efterfrågar.

Nollmätning

Ni vet vart ni vill men inte vart ni står.

Tracking

Ni vill få löpande koll på resan.

Effektmätning

Ni vill se hur en viss insats har gått.

Rätt metod för er varumärkesunder­sökning

Vi genomför alla undersökningar med egen personal. Det gör att vi snabbt kan välja rätt metod, säkra resurser och garantera kvalitet oavsett om det handlar om kvantitativa eller kvalitativa varumärkesundersökningar.

Läs mer om våra undersökningsmetoder.

Vår plattform Origo Live är tillgänglig 24/7

Vår plattform Origo Live visualiserar insikter tydligt, enkelt och snyggt, ger feedback i realtid samt möjliggör för dig som beslutsfattare att själv plocka fram exakt det underlag du behöver.

Läs mer och se demon om Origo Live.

Guider & Tips

När drevet eller varumärkeskrisen kommer

GUIDE: Att hantera varumärkeskrisen är en viktig och utmanande uppgift. I denna guide bjuder vi på 7 steg och strategier för att förebygga samt hantera en eventuell varumärkeskris och återuppbygga förtroendet igen.
läs mer

Trendspaning 2023

Kriserna påverkar människor på många plan.  Vi blir mer medvetna och gör värderingsstyrda val – genom hur vi lever, konsumerar och arbetar. Utifrån detta har vi tagit fasta på 3 övergripande trender som vi pinpointar i denna trendspaning. Hur påverkar de er och vad är extra viktigt för er som verksamhet att preppa med redan nu? Häng med!
läs mer

6 fallgropar när du bygger varumärke

Dags att stärka varumärket, det kan vara ungefär hur svårt och enkelt som helst. Häng med på vår djupdykning där vi går igenom sex vanliga fallgropar och misstag kring varumärkesbyggande. Hur många fallgropar kan du undvika?
läs mer

De 4 största utmaningarna med varumärkesarbetet

Vi har tagit reda på vad marknadschefer och kommunikationschefer dagligen utmanas med när det kommer till varumärkesaktiviteter – och det visar sig att det finns många gemensamma problemområden...
läs mer

Så skapar du ett starkt varumärke i 4 steg

Att ett starkt varumärke ger framgång vet du säkert – men vet du var du ska börja för att nå dit? Här är fyra steg som gör att du blir förstahandsvalet för din målgrupp.
läs mer

Brand Awareness – en del av Brand Equity

I tidigare inlägg har vi pratat om termen Brand Equity och några av dess komponenter. Nästa anhalt på denna varumärkesresa handlar om Brand Awareness. Vad är det och hur funkar det?
läs mer

Brand Equity – Ditt varumärke är viktigare än du tror

Du har säkert hört ett uttryck florera de senaste åren – Brand Equity. Men känner du dig osäker på vad det egentligen innebär? I det här inlägget går vi grundligt igenom begreppet med förhoppningen att det ska hjälpa dig på din varumärkesresa.
läs mer

Brand Loyalty – en värdemätare

Vår nästa anhalt i varumärkesskolan är Brand Loyalty. Vi har tidigare pratat om Brand Personality som handlar om ditt varumärkes personlighet och nu benar vi ut nästa begrepp inom Brand Equity.
läs mer

Brand Personality – ditt varumärkes karaktär

Om du stötte på ditt varumärke på gatan, hur skulle du då vilja beskriva det? Brand Personality handlar om vilka karaktärsdrag och egenskaper som kan tillägnas ditt varumärke.
läs mer

Hör av dig!

Maria
Hildell

Ansvarig Varumärkesundersökningar

+46 709 581030 maria.hildell@origogroup.com