Varumärkesundersökning
och varumärkesanalys

SKAPA ETT STARKT VARUMÄRKE MED VARUMÄRKESUNDERSÖKNING / VARUMÄRKESANALYS

Vi på Origo Group vet hur man bygger starka varumärken och kan med hjälp av våra varumärkesundersökningar få dig att bättre förstå kunderna och därmed även förbättra träffsäkerheten i varumärkesarbetet. Våra varumärkesundersökningar/varumärkesanalyser ger insikter i rationella och känslomässiga beslut som påverkar kunders val vilket ger input till ny affärsutveckling. En varumärkesundersökning konkretiserar helt enkelt bilden av ditt varumärke – och du kan sedan sätta åtgärder för att flytta och stärka era positioner.

Origo Group har gedigen erfarenhet kring metoder och processer för att bygga ett starkt varumärke hos både stora och små kunder. Du väljer själv om vi ska vara med på hela varumärkesresan eller enbart en del av den – men oavsett lämnar vi alltid tydliga analyser och rekommendationer som hjälper er att agera utifrån de nyvunna insikterna. Vi hjälper er att bli förstahandsvalet hos din målgrupp.

Vi är Origo Group

Upptäck Origo Live

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Maria Hildell Origo Group
Peter Götenstedt Origo Group

Våra varumärkes-
undersökningar

Att ha ett starkt varumärke ger många fördelar, inte minst ekonomiska. Men att bli kundens självklara val är inte alltid lätt och här kan många verksamheter behöva hjälp. Vi utför exempelvis:

  • Målgruppssegmentering – behovsanalys
  • Imageundersökning
  • Intern varumärkesorientering
  • Varumärkesmätning och positionering
  • Varumärkesanalys / varumärkesplattform
  • Varumärkestracking / KPI tracking

KPI:er och strategiska beslutsunderlag

Vi har metoder för att se vad ditt varumärke har för unika fördelar gentemot konkurrenterna.  Genom djupodlade kartläggningar av ditt varumärke tar vi fram de viktigaste KPI:erna som kan följas i löpande undersökningar. För oss är det viktigt att inte komplicera saker och ting utan att jobba med enkla och bra modeller som täcker alla delar i varumärket, från kännedom till personlighet.

Varumärkesundersökning – detta får du hjälpa att mäta

  • Varumärkets styrka (brand equity) i jämförelse mot dina konkurrenter
  • Brand funnel, var i köp-processen befinner sig dina kunder – vilka hinder finns för vidareutveckling?
  • Varumärkespersonlighet (brand personality) – vilken personlighet har ditt varumärke och hur kan en stark personlighet särskilja ditt varumärke?

Både kvantitativ och kvalitativ expertis

I den djuplodande analysen av ett varumärke krävs ofta en kvalitativ ansats för att på djupet förstå kundernas drivkrafter – både emotionella och rationella. Här har Origo Group både omfattande kvalitativ och kvantitativ expertis för att hjälpa er vidare i varumärkesresan. Vi levererar alltid våra analyser ihop med tydliga rekommendationer och råd för att hjälpa våra kunder vidare i sitt varumärkesarbete. För att starta aktiveringen av resultaten i er organisation kan vi även hjälpa till med workshops.

varumärkesundersökning origo group

Case: Skola24 säkrade marknadsbilden genom varumärkesundersökningar

Skola24 ville få en säker bild av marknaden istället för att enbart ana hur den fungerade. De ville veta vad kunderna faktiskt tyckte och skaffa ett första resultat att ha som utgångsläge för framtida mätningar. Lösningen blev två olika sorters varumärkesundersökningar.

Läs mer

Case: Inera ABs varumärkesmätning för 1177 Vårdguiden

Hur uppfattar allmänheten varumärket 1177 Vårdguiden? Som ett led i ett långsiktigt varumärkesarbete behöver Inera AB, som ägs av kommuner, regioner och landsting, förstå om allmänhetens attityd till och uppfattning om varumärket rör sig i önskad riktning.

Läs mer