Varumärkes­undersökning

Starka varumärken ger konkurrenskraft

Att ha ett starkt varumärke ger många fördelar, inte minst ekonomiska. Men att bli kundens självklara val är inte alltid lätt. En del i arbetat mot att förstå kundresan är varumärkesundersökningen. Den ger insikter i de rationella-, såväl som känslomässiga beslut som påverkar kundens val.

Säkra varumärket genom hela livscykeln

Origo Group erbjuder verktyg som identifierar de åtgärder som krävs i varumärkes olika faser (uppbyggnadsfas, tillväxtfas, mognadsfas och stagnation). Genom en varumärkesundersökning identifierar vi de aktiviteter som kan stärka varumärket och förlänga dess livscykel.

KPI:er och strategiska beslutsunderlag

Vi har metoder för att se var ditt varumärke har för unika fördelar gentemot konkurrenternas. Genom djupodlade kartläggningar av ditt varumärke tar vi fram de viktigaste KPI:erna som kan följas i löpande undersökningar. Några mått vi tittar på är:

  • Brand equity
  • Brand image
  • Brand funnel
  • Brand personality

Att mäta effekten av kampanjer

På den taktiska nivån görs många kampanjer via olika kanaler för att förstärka resan mot det strategiska målet. Alla kampanjer bör följas upp för att se att de tillför värde och här kan vi hjälpa till med kampanj- och effektmätningar såväl som förtester av kampanjmaterial.

Vi hjälper er säkerställa resultat

Origo Group levererar alltid analyser tillsammans tydliga rekommendationer som hjälper er att agera utifrån de nyvunna insikterna. Vill ni ha hjälp med att starta aktiveringen har ni även möjlighet att boka en workshop tillsammans med våra experter.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Karin Hedelin Lundén

0708-59 41 99

Peter Götenstedt

076-695 18 99

Henrik Brandes

0708-99 97 95

Helen Borgardt

0705-67 74 50

Roger Söderkvist

0702-74 66 16

Maria Hildell

0709-58 10 30

Du har säkert hört ett uttryck florera de senaste åren - Brand Equity. Men känner du dig osäker på vad det egentligen innebär? I det här inlägget går vi grundligt igenom begreppet med förhoppningen att det ska hjälpa dig på din varumärkesresa.