Case

Söker du inspiration till er nästa undersökning? Här hittar du case där några av våra kunder berättar om hur de samlat in insikter och fått resultat som lett till välinformerade beslut. Våra kunder finns både inom offentlig och privat sektor. 

CNEMA

“Vi ville förstå vår publik på ett djupare plan”

Cnema är Norrköpings kommuns filmverksamhet. Biografen har ett helhetstänk som omfattar bio, mediepedagogik, skapande och externa samarbeten. För att kunna utveckla verksamheten på ett relevant sätt tog Cnema hjälp av Origo Group till att utföra en kundresekartläggning med djupintervjuer. Syftet med undersökningen var att lära känna publiken på djupet.

GRÖNA LUND

“Vi kan i realtid fråga vad gästerna tycker och hela tiden göra förändringar och förbättringar utifrån det!”

Parks & Resorts mäter dagligen gästupplevelsen i alla deras parker, Hör Sebastian Delefors, Marknadschef på Gröna Lund och Skara Sommarland, berätta om vilka agerbara insikter som mätningen av gästernas upplevelse medför till deras arbete med ständig förbättring.

KALMARHEM

“Omställningen till fossilfri mobilitet kommer gå fort och många av våra kunder kommer byta till elbilar”

Just nu investerar biltillverkarna stort i utvecklingen av eldrivna fordon och vi ser fler och fler nya modeller på marknaden vilket har lett till ett ökat intresse hos konsumenterna. Thom Renström, projektledare energi och miljö på Kalmarhem, berättar om vikten av att följa upp intresse och behov.

SVENSKA KYRKAN

“Med gemensam data kan vi lägga magkänslan åt sidan”

Svenska kyrkan ställde under pandemin om snabbt men fortsatte att mäta och undersöka regelbundet – precis som innan. Hör Magdalena Widmark, analysansvarig på Svenska kyrkan, berätta hur de arbetar idag.

STÅNGÅSTADEN

”Varumärket är inget man tar tempen på en gång om året”

Bostadsbolaget Stångåstaden har gått från att göra klassiska varumärkesundersökningar en gång per år till att löpande följa varumärket över tid. Fördelarna är många.

ICEHOTEL

Från pappersenkäter till självinsamlande feedbackterminaler

För Icehotel är upplevelsen allt. Både kungligheter och personer som sparat hela sitt liv lockas till hotellet och förväntningarna är skyhöga.

VAKIN

“Vi lyssnar på våra kunder istället för att gissa”

Hör Vakin berätta varför de valde att göra en kundresa.

IKEA

Så ökade IKEA omsättningen med feedbackterminaler – på bara 3 veckor!

Upptäck vad som gjorde skillnad – steg för steg.

SKÖVDEBOSTÄDER

“När vi mätte vårt varumärke vart fjärde år kunde vi inte se hur vi påverkar varumärket med våra insatser”

Ökad motivation hos medarbetarna och feedback kring varumärket i realtid. Upptäck hur Skövdebostäder arbetar idag.

KALMARHEM

Kalmarhem pratar med hyresgästerna direkt i Livesteps

Kalmarhem ville hitta nya vägar framåt där målet var att öka förtroende hos kunderna och komma i topp när kund ska välja hyresvärd. Lösningen? Onlinesystemet Livesteps!

HELSINGBORGSHEM

“Vårt resultat har gått upp sedan vi började mäta kontinuerligt”

De årliga mätningarna inom kundnöjdhet blev snabbt inaktuella och hamnade i skrivbordslådan. Sedan 2017 får Helsingborgshem dock kontinuerlig uppföljning genom Livesteps.

SKOLA24

Skola24 säkrade marknadsbilden genom varumärkesundersökningar

Skola24 ville få en säker bild av marknaden istället för att enbart ana hur den fungerade. De ville veta vad kunderna faktiskt tyckte och skaffa ett första resultat att ha som utgångsläge för framtida mätningar. Lösningen blev två olika sorters varumärkesundersökningar.

SÄRNMARK ASSISTANS

Internt engagemang när Särmark Assistans mäter kundnöjdhet

Särnmark Assistans, som ordnar personlig assistans åt personer med funktionsnedsättning, har efter många års regelbunden mätning fått hela verksamheten att engagera sig i resultatet.

loggor startsidor

Kollektivtrafikbarometern – mäter medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel

Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.

Läs mer

Inera ABs varumärkesmätning för 1177 Vårdguiden

Hur uppfattar allmänheten varumärket 1177 Vårdguiden? Som ett led i ett långsiktigt varumärkesarbete behöver Inera AB, som ägs av kommuner, regioner och landsting, förstå om allmänhetens attityd till och uppfattning om varumärket rör sig i önskad riktning.

Läs mer

Nationell resvaneundersökning för Trafikanalys

Städer och regioner växer och utvecklas, planerarna arbetar kontinuerligt för att skapa attraktiva och hållbara miljöer. Då är inte minst infrastrukturen viktig, som att skapa busskörfält, nya pendelparkeringar samt gång- och cykelbanor. Men hur många reser och vart reser man? Vilket är syftet med resan? Är det skillnad under sommar och vinter?

Läs mer

Nöjd Studbo – studentbostadsbranschens kundundersökning

Nöjd Studbo är studentbostadsbranschens kundundersökning och genomförs årligen av Origo Group tillsammans med Studentbostadsföretagen. Företagen som deltar i undersökningen får insikter om sina hyresgäster och underlag för att prioritera rätt saker i arbetet för ökad lönsamhet och ett stärkt varumärke. Nöjd Studbo skapar ett stöd för målstyrning på alla nivåer i verksamheten och ger även inspiration om hur andra aktörer i branschen arbetar.

Läs mer

Kundundersökning Mäklare –
X-broker

Idag är konkurrensen i mäklarbranschen tuff. Den kanske viktigaste faktorn vid val av mäklare, oavsett om man säljer eller köper en bostad/tomt, handlar om kundnöjdhet.

Läs mer

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer

Konjunkturinstitutet publicerar månatligen Konjunkturbarometern Hushåll, en del av Sveriges officiella statistik som också ingår i Europeiska kommissionens harmoniserade konjunkturbarometrar. Grunden är data från telefonintervjuer med ett väl definierat hushållsurval, med stora krav på jämförbarhet över tid.

Läs mer

Parks and Resorts

Vi intervjuar 30.000 gäster på Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland.

Läs mer

Livesteps mäter upplevelsen hos hyresgäster varje dag

Ett onlinesystem som sammanställer, sätter prioriteringsmål och driver 360-återkoppling

Vår absoluta ledstjärna med LiveSteps är att förenkla. Trots komplex analys är resultaten lättillgängliga, intuitiva och relevanta för alla, oavsett roll i bolaget.

Läs mer

SKL Insikt

100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning.

Läs mer

Coor Medarbetarundersökning

Coor är ett börsnoterat facility managementbolag och en av de största aktörerna på den nordiska marknaden. Varje år genomför Origo Group årliga medarbetarundersökningar och kundundersökningar. Mätningarna är samordnade vilket betyder att de genomförs, analyseras och rapporteras samtidigt och på ett enhetligt sätt inom de nordiska länderna.

Läs mer

Våga Visa

Kommunsamarbetet Våga Visa har under många år gemensamt arbetat med kvalitetsutvecklingsarbetet inom skolan. Som ett led i detta arbete behöver kvalitet mätas genom enkäter i förskola och skola där både elever, föräldrar och personal besvarar enkäten.

Läs mer