Case

Våra kunder är både strategiska och strukturerade i sitt insiktsarbete. Här delar kunder från både privata och offentliga verksamheter med sig av hur träffsäkra insikter gör det enklare att fatta bra beslut.

White Arkitekters varumärkesarbete

Whites mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vi har träffat Miriam Tjernström, Kommunikationschef, som ger sina bästa tips om branding, varumärkestracking, PR & kommunikation.
läs mer

Kollektivtrafikbarometern

En kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.
läs mer
jula

Jula fördubblade sin effektivitet med Tiklo

För att ge en och samma kundupplevelse oavsett vart du är behövde Jula ett sätt att strömlinjeforma den dagliga driften, få ökad effektivitet och en översikt av hur alla varuhus presterar. Vi pratade med Carl-Marcus Elfving, kedjekooridnator, som var med och implementerade Tiklo som Julas centrala checklist-system.
läs mer

Kundresekartläggning med djupintervjuer hos Cnema

Cnema är Norrköpings kommuns filmverksamhet. Biografen har ett helhetstänk som omfattar bio, mediepedagogik, skapande och externa samarbeten. För att kunna utveckla verksamheten på ett relevant sätt tog Cnema hjälp av Origo Group till att utföra en kundresekartläggning med djupintervjuer.
läs mer

Gästupplevelsen på Gröna Lund

Parks & Resorts mäter dagligen gästupplevelsen i alla deras parker, Hör Sebastian Delefors, Marknadschef på Gröna Lund och Skara Sommarland, berätta om vilka agerbara insikter som mätningen av gästernas upplevelse medför till deras arbete med ständig förbättring.
läs mer

Identifierat behov av elbilsladdning

Just nu investerar biltillverkarna stort i utvecklingen av eldrivna fordon och vi ser fler och fler nya modeller på marknaden vilket har lett till ett ökat intresse hos konsumenterna. Thom Renström, projektledare energi och miljö på Kalmarhem, berättar om vikten av att följa upp intresse och behov.
läs mer

Insikter till Skövdebostäders strategiska varumärkesarbete

Att regelbundet kunna tracka sitt varumärke värdesätts högt hos Skövdebostäder. Bostadsbolaget får numer värdefulla insikter som hjälper dem i deras strategiska varumärkesarbete och ger dem en möjlighet att följa upp effekterna av enskilda insatser och händelser.
läs mer

Vakins kundresa

Engagerade kunder gjorde att synpunkterna kring återvinningscentralerna strömmade in. Vakin (Vatten och avfallskompetens i norr) förstod snabbt att det fanns förbättringsområden och valde att göra en kundresa och gå till botten med vad som fungerade och inte. Hör Anna-Lena Fomin, Johanna Cory och Emma Ramström berätta hur kundresan gått till och hur de nu kommer arbeta med resultatet.
läs mer

Modernare insamling för Icehotel

Vad gästerna tycker har alltid varit viktigt för Icehotel. Tidigare delades klassiska pappersenkäter ut och att sammanställa kommentarerna tog nästan längre tid än att agera på dem vilket inte blev hållbart - Icehotell behövde modernisera sin insamlingsförmåga.
läs mer

Se fler