Marknads­undersökning

Varför göra en marknadsundersökning?

En marknadsundersökning ger er värdefulla insikter om era målgrupper – insikter som i slutändan kan öka försäljningen. Dessutom förser marknadsundersökningen er med kunskap om marknadsläget inom er bransch såväl som att den kan ligga grund för beslut gällande exempelvis prissättning, distribution och val av marknadskanaler.

Identifiera rätt kundsegment

Origo Group har effektiva lösningar för att identifiera de kundsegment som är mest gynnsamma att rikta sig till. Genom rätt segmentering skapar ni effektivare marknadsföring, relevantare erbjudanden och nöjdare kunder. Detta lägger i sin tur grunden för ett starkare varumärke såväl som ökad lönsamhet.

Fler lojala och nöjda kunder

När marknadsundersökningen är genomförd och ni har hittat rätt målgrupp är det minst lika viktigt att fortsätta mäta kundnöjdheten. Net Promoter Score (NPS) är ett av de vanligaste måtten och ett viktigt nyckeltal som visar vilket intryck ni som företag lämnar hos era kunder. NPS-enkäten är en bra utgångspunkt för vidare analyser om hur ni behåller de lojala kunderna.

Som man frågar får man svar!

Vi på Origo Group är en helhetsleverantör inom datainsamling såväl som av analys och system. Vi vet vilken datainsamlingsmetod som lämpar sig bäst beroende på syfte och målgrupp. Våra konsulter har gedigen kompetens inom en rad branscher och områden och hjälper er att ställa rätt frågor i era marknadsundersökningar.

Kollektivtrafikbarometern –  mäter medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Peter Götenstedt

076-695 18 99

Karin Hedelin Lundén

0708-59 41 99

Roger Söderkvist

0702-74 66 16