SÅ HÄR ARBETAR ORIGO GROUP

Vi förenklar det komplexa

Vad vill du ta reda på?

Välkommen in i undersökningarnas underbara värld

Alla vill fatta bra beslut! Och med träffsäkra insikter blir det enklare att göra just det. Som ett ledande insikts- och undersökningsföretag är vårt jobb att förenkla det komplexa och ge er svaren ni behöver för att ta steget in i framtiden. Det gör vi genom att leverera väl underbyggda insikter om vad kunderna egentligen tycker om er, hur marknaden utvecklas, hur ert varumärket uppfattas och hur nöjda era medarbetare är.

Våra insikter bygger på tillförlitlig data, vedertagna metoder och vassa analyser. Dessutom går de alltid att agera på. Säg hej till välmående medarbetare, nya tillväxtområden och ökad lönsamhet!

 

Som man frågar får man svar!

Det är en konst att välja metod, ställa rätt frågor, säkra svarsfrekvens samt utarbeta vassa analyser och träffsäkra insikter – och vi behärskar den.

Så här jobbar vi när vi planerar, genomför, analyserar och levererar undersökningar:

 1. Fastställa syfte
 2. Välja metod
 3. Utarbeta frågeformulär
 4. Samla in data
 5. Säkra Svarsfrekvens
 6. Analysera datan
 7. Utarbeta träffsäkra
  insikter
 8. Leverans i Origo Live
  eller i en rapport

Snygg paketering med insikter i realtid

Vårt jobb resulterar i en rapport och/eller ett digitalt beslutsunderlag som finns tillgängligt 24/7. Vår plattform Origo Live visualiserar insikter tydligt, enkelt och snyggt, ger feedback i realtid samt möjliggör för dig som beslutsfattare att själv plocka fram exakt det underlag du behöver.

Boka demo
origo-demo
Allt och lite till

Vi genomför hundratusentals intervjuer varje år

Vi jobbar med alla typer av undersökningar och mixar metoder när det behövs för att säkra en hög svarsfrekvens.

Telefon

Telefonintervjuer i eget callcenter.

Fält

Fältintervjuer med egen personal.

Webb

Webbintervjuer via e-post.

Panel

Egen panel och webb-panelister i Sverige.

Enkät

Enkäter som skickas ut med post.

Mix

Mixade metoder i flera steg.

Fokusgrupp

Dialog med representanter ur målgruppen.

Puls

Pulsundersökningar via mobiltelefon.

Kvantitativt?

Vill ni veta vad, när, hur många eller vilken? Då kan en kvantitativ undersökning vara rätt.

Kvantitativa undersökningar är beskrivande och förklarande på en grundnivå och bygger på systematisk insamling av data. En kvantitativ metod ger precision och representativitet samt svar på tydliga frågor, till exempel marknadsstorlek, marknadsandel och målgruppsbeskrivningar. Kvantitativa undersökningar används på både strategisk och operativ nivå och data samlas vanligtvis in via:

 • Telefonintervjuer
 • Webbenkäter
 • Postala undersökningar
 • Personliga intervjuer

Kvalitativt?

Vill ni veta varför? Då kan en kvalitativ undersökning vara rätt.

Den kvalitativa analysen bygger på djupare förståelse för svaren utifrån möjligheten att besvara följdfrågor. Du kan inte använda resultatet av en kvalitativ undersökning till kvantitativa beslut men väl som ett första steg för att angripa ett problem. När du vet hur och varför kan du avgränsa och kvantifiera dina resultat för att ta rätt beslut.

Vanliga kvalitativa datainsamlingsmetoder är:

 • Fokusgrupper
 • Djupintervjuer
 • Observationer

Så här säkras svarsfrekvensen!

Det är viktigt med en hög svarsfrekvens i en undersökning för att det ska vara möjligt att dra slutsatser från resultatet. Så här arbetar vi för att öka den:

 1. Vi försöker alltid hitta det som gör ämnet intressant och engagerande. Då är det lättare att få respondenterna att svara på enkäten.
 2. Vi ställer bara de frågor som vi verkligen behöver få svar på. Folk tröttnar om enkäterna är för långa.
 3. Vi utformar enkäten på ett så okomplicerat och lättillgängligt sätt som det bara går. Bra struktur och luftiga enkäter vinner!
 4. Vi jobbar för att väcka nyfikenhet i början av enkäten eller i introduktionsbrevet som hör till.
 5. Vi säkerställer att de som intervjuar är väl insatta i ämnet, väl förbereda och har utbildning i att genomföra intervjuer.

Vill du diskutera metodval eller höra mer om hur vi arbetar? Hör av dig.

Karin
Hedelin-Lundén

Affärsområdeschef Privat sektor

+46 70 859 41 99 karin.hedelin-lunden@origogroup.com

Peter
Götenstedt

Affärsområdeschef Offentlig sektor

+46 76 695 18 99 peter.gotenstedt@origogroup.com