Visselblåsning

På Origo Group hanteras vår visselblåsning i vårt HRM-system och av våra skyddsombud. De återkommer till dig efter rapporterat ärende med återkoppling eller frågor inom 3 månader och har även rätt att agera och kontakta myndigheter vid allvarliga händelser utan att meddela arbetsgivaren. Du som visselblåser är anonym och skall inte drabbas av repressalier från bolaget.

Sedan 17 december 2021 finns det en ny visselblåsarlag och enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet.

Här kan du göra en visselblåsning gällande Origo Group AB.

Du som visselblåser är anonym och skall inte drabbas av repressalier från bolaget.

Vad kan du visselblåsa om? Du kan visselblåsa om allvarliga missförhållanden. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse gällande det du rapporterar. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Du ska också anta att det du visselblåser om är sant och arbetsrelaterat.