Samhällsundersökning

Insikter som utvecklar samhället

Undersökningar till offentlig sektor

Vassa insikter för en positiv samhällsutveckling

Vi är den största leverantören av samhällsundersökningar och insikter inom offentlig sektor. För att vårt samhälle ska fungera och utvecklas på bästa sätt hjälper vi dig som är beslutsfattare inom kommun, region, myndighet eller statligt bolag att få bästa tänkbara underlag för att fatta bra beslut om framtiden. Med våra samhällsundersökningar får du träffsäkra insikter om vad människor tycker och tänker i viktiga frågor som rör samhället och dess utveckling.

Våra samhällsundersökningar

Ger svar på frågor som:

  • Hur trygga känner sig människor i sin närmiljö?
  • Hur uppfattar invånarna kommunens service och tjänster?
  • Hur rent anser människor att det är i sjukhusets lokaler?
  • Hur ser hushållens köpvilja och köpkraft ut?
  • Hur väljer människor att resa?
  • Vad ligger till grund för elevernas skolval?

Vi genomför årligen 600 000 intervjuer och enkäter inom skolan

Origo Group är störst i Sverige på skolundersökningar

Vi vet att det idag är hård konkurrens om eleverna och att det fria skolvalet påverkar både kommuner och fristående aktörer. Med en skolundersökning kan förskolan och skolan öka förståelse för vad både befintliga och potentiella lärare, elever och föräldrar anser om skolan. Underlaget kan användas för att stärka såväl erbjudandet som varumärket samt för att prioritera hur marknadsföringsbudgeten bäst ska spenderas. Vi genomför skolundersökningar på uppdrag av såväl Skolinspektionen som kommuner och privata aktörer.

Vi är branschledande inom Trafikundersökningar

Origo Group är experter inom trafikrelaterade undersökningar och vi är störst i Sverige inom detta område. Vi hjälper de flesta större aktörerna inom trafikområdet att förstå sina kunder – något som är extra viktigt nu när många har förändrat sina resmönster. Varje dag förser vi regionala kollektivtrafikbolag, trafikoperatörer, myndigheter och regioner med statistik, analyser och nya insikter som bidrar till att förbättra människors möjligheter att resa.

Våra undersökningar inom trafik:

  • Resvaneundersökningar som visar hur människors resmönster och val av färdsätt ser ut – bland annat med Kollektivtrafikbarometern och Trafikanalys. Vi ger tydliga beslutsunderlag som speglar både ett tvärsnitt av befolkningen och olika resenärstypers beteenden och behov.
  • Kundresekartläggningar och kvalitativa intervjuer belyser behov och drivkrafter på ett djupare plan – t.ex. hur era kunder agerar och tänker vid planering av resa, biljettköp, anslutningar, ombord samt efter resan.
  • Ombordundersökningar och MSS:er (Mystery Shopping Studies) med en egen Face-to-Face-personal som samlar in resestatistik samt attityder från resenärer på bland annat tåg, buss och tunnelbana. Vi följer upp kvalitet av köpt tjänst, så kallade kvalitetsmätningar, och olika observationsstudier direkt på plats i trafiken.
  • Varumärkesmätningar och utvärderingar av kommunikationsinsatser, exempelvis vid större trafikprojekt, införande av nya biljettsystem eller trafikstörningar. Till vår hjälp har vi snygga, pedagogiska och lättillgängliga webbaserade verktyg för visualisering av insikter och resultat i realtid.

Case inom samhällsutveckling

Kollektivtrafikbarometern

En kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.
läs mer

Identifierat behov av elbilsladdning

Just nu investerar biltillverkarna stort i utvecklingen av eldrivna fordon och vi ser fler och fler nya modeller på marknaden vilket har lett till ett ökat intresse hos konsumenterna. Thom Renström, projektledare energi och miljö på Kalmarhem, berättar om vikten av att följa upp intresse och behov.
läs mer

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer

Hushållsrepresentanternas syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation samt om planerade inköp av kapitalvaror och sparande.
läs mer
kvinna står på bussen och svarar på frågor i sin mobiltelefon

Resvaneundersökning för Trafikanalys

Hur många reser och vart reser man? Vilket är syftet med resan? Är det skillnad under sommar och vinter? Trafikanalys är en statlig myndighet som förser beslutsfattare inom transportpolitiken med kunskapsunderlag. Utgångspunkt är det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.
läs mer

Nöjd Studbo – studentbostadsbranschens kundundersökning

Hur många reser och vart reser man? Vilket är syftet med resan? Är det skillnad under sommar och vinter? Trafikanalys är en statlig myndighet som förser beslutsfattare inom transportpolitiken med kunskapsunderlag. Utgångspunkt är det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.
läs mer

SKL Insikt

Insikt är en löpande servicemätning i samarbete med SKL och SBA där 100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för företagare, men många kommuner mäter även nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.
läs mer

Vi når den nordiska allmänheten snabbt med en webbpanel

Om du vill kunna uttala dig om den svenska eller nordiska befolkningen i din kommunikation eller snabbt vill ha svar från allmänheten på en specifik fråga – då är
OrigO-bussen något för dig.

O-bussen, som vi kallar den till vardags, är en syndikerad undersökning där alla som vill ha nationellt representativa svar på sina frågor kan vara med, när som helst.

På ett par dagar kan vi få tag i den vuxna allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Svaren kan sen brytas ner på t.ex. kön, ålder och region.

Rätt metod för er samhällsundersökning

Vi genomför alla undersökningar med egen personal. Det gör att vi snabbt kan välja rätt metod, säkra resurser och garantera kvalitet oavsett om det handlar om kvantitativa eller kvalitativa undersökningar inom samhälle, skola och trafik.

Läs mer om våra undersökningsmetoder HÄR

Vår plattform Origo Live är tillgänglig 24/7

Vår plattform Origo Live visualiserar insikter tydligt, enkelt och snyggt, ger feedback i realtid samt möjliggör för dig som beslutsfattare att själv plocka fram exakt det
underlag du behöver.

Läs mer och se demon om Origo Live HÄR

Kontakta gärna oss!

Peter
Linsér

Ansvarig Skolundersökningar

+46 70 697 85 05 peter.linser@origogroup.com

Peter
Götenstedt

Affärsområdeschef Offentlig sektor

+46 76 695 18 99 peter.gotenstedt@origogroup.com