FAQ

Har du några frågor?

08-591 236 50

Nej, det är frivilligt att delta i undersökningen.

För att få det mest tillförlitliga resultatet, så önskar vi dock få svar från så många som möjligt och vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att fylla i dina svar i enkäten du har fått från oss.

Titta noggrant i informationsbrevet som du har fått efter