FAQ

Har du några frågor?

08-591 236 50

Nej, det är frivilligt att delta i undersökningen.

För att få det mest tillförlitliga resultatet, så önskar vi dock få svar från så många som möjligt och vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att fylla i dina svar i enkäten du har fått från oss.

Titta noggrant i informationsbrevet som du har fått efter andra sätt att fylla i enkäten.

Oftast finns det möjlighet att besvara frågorna per post eller telefon.

Det går även bra att kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50, så hjälper vi dig gärna!

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Det är frivilligt att delta i undersökningen, men för att för att få det mest tillförlitliga resultatet, så önskar vi dock få svar från så många som möjligt och vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att fylla i dina svar i enkäten du har fått från oss.

Kontakta annars vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com.

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Det bästa är att du fyller i så mycket du kan och vill i frågeformuläret/enkäten och att du använder dig av de utrymmen i enkäten som är avsedda för kommentarer.

Det går att framföra dem till vår support, så kan vi eventuellt ta upp det i möte med den som står bakom enkäten.

Ibland finns det även ett telefonnummer eller e-postadress till den eller de som står bakom enkäten.

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så svarar vi dig gärna!

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Origo Group är ett undersökningsföretag som på uppdrag av olika aktörer, både privata och offentliga, genomför enkätundersökningar. På vår hemsida hittar du ytterligare information.

Du är även välkommen att kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com.

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Nej, ett frågeformulär är inte en räkning och innebär inte heller någon kostnad.