Är det obligatoriskt att delta i undersökningen/ fylla i frågeformuläret/enkäten?

Nej, det är frivilligt att delta i undersökningen. För att få det mest tillförlitliga resultatet, så önskar vi dock få svar från så många som möjligt och vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att fylla i dina svar i enkäten du har fått från oss.

Får ni genomföra denna undersökning i enlighet med GDPR?

Besök vår integritetspolicy

Hur fyller jag i enkäten om jag saknar dator?

Titta noggrant i informationsbrevet som du har fått efter andra sätt att fylla i enkäten. Oftast finns det möjlighet att besvara frågorna per post eller telefon. Det går även bra att kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Hur gör jag när jag inte förstår innehållet i frågeformuläret/enkäten?

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50, så hjälper vi dig gärna!

Hur gör jag om jag inte kommer in i frågeformuläret/enkäten via internet?

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Hur gör jag om jag inte vill delta i undersökningen?

Det är frivilligt att delta i undersökningen, men för att för att få det mest tillförlitliga resultatet, så önskar vi dock få svar från så många som möjligt och vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att fylla i dina svar i enkäten du har fått från oss. Kontakta annars vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com.

Hur gör jag om jag saknar svarskuvert?

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Hur gör jag om jag vill ändra svar i frågeformuläret/enkäten som jag har fyllt i?

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Hur gör jag om jag vill ge en kommentar muntligen antingen som komplettering till enkäten eller istället för att besvara frågeformuläret/enkäten?

Det bästa är att du fyller i så mycket du kan och vill i frågeformuläret/enkäten och att du använder dig av de utrymmen i enkäten som är avsedda för kommentarer.

Hur gör jag om jag vill ge en kommentar muntligen som komplettering till enkäten när det saknas utrymme för ytterligare kommentarer?

Det går att framföra dem till vår support, så kan vi eventuellt ta upp det i möte med den som står bakom enkäten. Ibland finns det även ett telefonnummer eller e-postadress till den eller de som står bakom enkäten.

Hur har ni fått mina uppgifter?

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så svarar vi dig gärna!

Hur ska jag göra om jag har fått ett frågeformulär/enkät till annan en person, till exempel anhörig, som av olika anledningar inte har möjlighet att besvara frågorna. Orsaken kan vara sjukdom eller att personen i fråga har avlidit.

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Hur ska jag göra om jag har fått ett frågeformulär/enkät till annan en person, till exempel anhörig, som har flyttat och inte har fått enkäten?

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Hur vet jag att undersökningen eller undersökningsföretaget inte är en bluff?

Origo Group är ett undersökningsföretag som på uppdrag av olika aktörer, både privata och offentliga, genomför enkätundersökningar. På vår hemsida hittar du ytterligare information. Du är även välkommen att kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com.

Jag fick frågeformuläret/enkäten för länge sedan. Är det fortfarande viktigt att jag besvarar frågeformuläret/enkäten och skickar in mina svar?

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Jag har fått ett brev från er med ett frågeformulär/enkät. Är det en räkning?

Nej, ett frågeformulär är inte en räkning och innebär inte heller någon kostnad.

Jag har redan svarat på frågeformuläret/enkäten. Varför får jag en påminnelse?

Det kan ibland överlappa, så att påminnelsen skickats ut innan ditt svar kommit fram och registrerats hos oss.

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter. Hur får jag nya?

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna att hitta de uppgifter du behöver för att logga in.

Var hittar jag inloggningsuppgifterna som jag behöver för att fylla i frågeformuläret/enkäten?

Inloggningsuppgifter bör du kunna se antingen på enkätens framsida eller baksida.

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna att hitta de uppgifter du behöver för att logga in.

Varför får jag flera påminnelser om det är frivilligt att delta i undersökningen?

Det stämmer att det är frivilligt att besvara enkäten, men för att få det mest tillförlitliga resultatet, så önskar vi få svar från så många som möjligt. I samband med påminnelser får vi bland annat in svar från personer som vill delta men har glömt att fylla i. Ibland har den första enkäten kommit bort med posten när den har skickats ut till dig som mottagare.

Varför har jag fått frågeformuläret/enkäten trots att jag upplever att jag inte tillhör målgruppen?

I en undersökning är det i vissa fall viktigt att få svar både från användare och icke användare. Vill du dubbelkolla att du verkligen tillhör målgruppen, så är du välkommen att kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Varför har jag fått frågeformuläret/enkäten?

Origo Group är ett undersökningsföretag som på uppdrag av olika aktörer, både privata och offentliga, genomför enkätundersökningar. Undersökningarna görs för att se hur vi i Sverige upplever det aktuella ämnet och vilka åsikter vi har kring det. Ibland är urvalet slumpmässigt för att representera hela befolkningen, och ibland kan det vara mer riktade undersökningar som till exempel kundundersökningar där urvalet består av kunder till det aktuella företaget.

Hittade du inte vad du sökte? 

Ring eller maila oss på telefonnummer 08-591 236 50 eller support@origogroup.com.