Vanliga frågor och svar

Nedan finner du en lista över vanligt förekommande frågor till vår support. Finns inte svaret du söker, kontakta oss på support@origogroup.com

Är det obligatoriskt att delta i undersökningen/ fylla i frågeformuläret/enkäten?

Får ni genomföra denna undersökning i enlighet med GDPR?

Hur fyller jag i enkäten om jag saknar dator?

Hur gör jag när jag inte förstår innehållet i frågeformuläret/enkäten?

Hur gör jag om jag inte kommer in i frågeformuläret/enkäten via internet?

Hur gör jag om jag inte vill delta i undersökningen?

Hur gör jag om jag saknar svarskuvert?

Hur gör jag om jag vill ändra svar i frågeformuläret/enkäten som jag har fyllt i?

Hur gör jag om jag vill ge en kommentar muntligen antingen som komplettering till enkäten eller istället för att besvara frågeformuläret/enkäten?

Hur gör jag om jag vill ge en kommentar muntligen som komplettering till enkäten när det saknas utrymme för ytterligare kommentarer?

Hur har ni fått mina uppgifter?

Hur ska jag göra om jag har fått ett frågeformulär/enkät till annan en person, till exempel anhörig, som av olika anledningar inte har möjlighet att besvara frågorna. Orsaken kan vara sjukdom eller att personen i fråga har avlidit.

Hur ska jag göra om jag har fått ett frågeformulär/enkät till annan en person, till exempel anhörig, som har flyttat och inte har fått enkäten?

Hur vet jag att undersökningen eller undersökningsföretaget inte är en bluff?

Jag fick frågeformuläret/enkäten för länge sedan. Är det fortfarande viktigt att jag besvarar frågeformuläret/enkäten och skickar in mina svar?

Jag har fått ett brev från er med ett frågeformulär/enkät. Är det en räkning?

Jag har redan svarat på frågeformuläret/enkäten. Varför får jag en påminnelse?

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter. Hur får jag nya?

Var hittar jag inloggningsuppgifterna som jag behöver för att fylla i frågeformuläret/enkäten?

Varför får jag flera påminnelser om det är frivilligt att delta i undersökningen?

Varför har jag fått frågeformuläret/enkäten trots att jag upplever att jag inte tillhör målgruppen?

Varför har jag fått frågeformuläret/enkäten?

Hittade du inte vad du sökte?