Om oss

ETT MODERNT INSIKTS- OCH UNDERSÖKNINGSFÖRETAG

Origo Group  är ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag. I över 20 år har vi stöttat företag och offentlig sektor med insikter och beslutsunderlag. Vi hjälper till att skaffa ett nuläge för att du ska kunna förstå och kunna ta rätt beslut imorgon. Gör din marknadsundersökning, skolundersökning, varumärkesundersökning, kundundersökning eller medarbetarundersökning med oss – och få värdefulla insikter och tydliga beslutsunderlag.

Vi ❤ offentlig verksamhet

Vi ❤ privat sektor

Många är idag beroende av olika typer av data.
För att ta beslut, för att veta vad som bör korrigeras och vad man kan ignorera.
För att verkligen förstå vad som sker just nu och vad som händer imorgon.
Data använt rätt är kraftfullt, begripligt, betryggande och pålitligt.
Data använt fel skapar bara onödig komplexitet och förvirring.

Vi förstår vikten av data som förståelig och lättillgänglig.
Vi ser till att hitta det som verkligen är relevant och vet vad som behöver visualiseras, presenteras och förenklas. Vi ser data som ett nödvändigt verktyg och en grundförutsättning för att fatta medvetna beslut.

Vi anser att det finns ett samband mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och ett starkt varumärke och strävar efter att om möjligt integrera en eller flera av dessa delar i våra undersökningar. Vårt metodval för en undersökning utgår alltid från syftet och målgruppen. Vad vill vi uppnå med undersökningen och vilka ingår i målgruppen? Utifrån dessa grundpelare väljer vi metod och undersökningsansats, kvantitativ eller kvalitativ eller en kombination av dessa. Vi erbjuder datainsamling och levererar beslutsunderlag inom kundupplevelse, varumärke, samhällsutveckling, HR och medarbetare samt produkt- och konceptutveckling.

Vår vision är att leverera bästa tänkbara underlag för samhälle och näringsliv att forma en bättre framtid. Varje dag ger vi samhälle och näringsliv underlag för kloka beslut, så att verklig förändring och utveckling ska kunna ske.

Origo Group bildades 2017 och består av de fem tidigare undersökningsbolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research och Investigo. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med kontor i Stockholm, Linköping och Göteborg.

Vi är medlemmar i ESOMAR och SMIF

Vi är medlemmar i ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research, www.esomar.org) och SMIF (Svenska Marknadsinformationsföretag, www.smif.org). ESOMAR är en europeisk organisation och SMIF en svensk organisation för undersökningsbranschen. Medlemmar i SMIF och ESOMAR förbinder sig att följa branschens etiska regler och riktlinjer för kvalitet.

Är du den
vi letar efter?

Origo Group har spännande kunder och stimulerande uppdrag inom många olika branscher. Vi finns i Stockholm, Linköping och Göteborg i ljusa, fräscha lokaler. Här finns hög kompetens och lång erfarenhet och vår vardag bjuder på utmaning och utveckling. Vi letar ständigt efter nya talanger till vårt företag.

Just nu söker vi:

Inget som passar?

Är du nyfiken på Origo Group, men inte hittar något som passar dig just nu? Skicka in en spontantansökan till karriar@origogroup.com