Om oss

ETT MODERNT INSIKTS- OCH UNDERSÖKNINGSFÖRETAG

Vi på Origo Group har i över 20 år stöttat företag och offentlig sektor med insikter och beslutsunderlag. Vi tror på varje individs förmåga att fatta kloka beslut och brinner för att kunna ge rätta insikter som stöd. För på så vis kan vi bidra till att skapa verklig förändring och ge samhällen och organisationer bättre förutsättningar att driva utveckling inom hela verksamheten.

Vår vision är att leverera bästa tänkbara underlag för samhälle och näringsliv att forma en bättre framtid. Varje dag ger vi samhälle och näringsliv underlag för kloka beslut, så att verklig förändring och utveckling ska kunna ske.

Vi hjälper er förstå era viktigaste tillgångar

En organisations viktigaste tillgångar är engagerade medarbetare och goda kundrelationer. Att behålla och öka engagemang och goda relationer vet vi detta bygger på insikt. Med vår hjälp hjälper vi er att förstå vad som händer idag och imorgon!

Varför Origo Group?

  • Vi har era behov i fokus. Vi är stolta över våra kompetenta medarbetare som alltid sätter kundens behov först.
  • Vi gör det komplexa enkelt. Data använt rätt är kraftfullt, begripligt, betryggande och pålitligt. Framgång skapas genom att snabbt agera på nya insikter och utifrån dessa driva förändring och utveckling.
  • Vi ser till att ni fattar rätt beslut – idag och imorgon. Gör ni er marknadsundersökning, skolundersökning, varumärkesundersökning, kundundersökning /kundresa eller medarbetarundersökning med oss får ni värdefulla insikter och tydliga beslutsunderlag som gör att ni kan fatta rätt beslut både idag och imorgon.
  • Vi skapar verklig förändring. Vi arbetar nära er och är anpassningsbara, lyhörda och positiva. Med utgångspunkt i vår djupa erfarenhet och expertis hjälper vi er till verklig förändring.
  • Vi vet vilken metod ni bör välja. Vårt metodval för en undersökning utgår alltid från ert syfte och målgrupp. Därefter väljs metod och undersökningsansats, kvantitativ eller kvalitativ eller en kombination av dessa. Vi på Origo Group har egna fältavdelningar i Stockholm, Linköping och Göteborg för datainsamling.
  • Vi kan data. Vi inser vikten av data som är lättillgänglig och enkel att förstå. Vi ser till att hitta det som verkligen är relevant och vet vad som behöver förenklas, presenteras och visualiseras. Data är ett nödvändigt verktyg och en grundförutsättning för att fatta medvetna beslut.
  • Vi är stora och mångsidiga. Origo Group har kapacitet och muskler att klara av stora projekt som mindre kollegor i branschen inte klarar av att genomföra.
  • Vi effektiviserar er tid. Våra digitala visualiseringsverktyg, bland annat vårt egenutvecklade system Origo Live, ligger i framkant och möjliggör snabbare beslut och smartare arbetssätt.

Jobba hos oss

Lediga tjänster

Kort om Origo Group

Origo Group bildades 2017 och består av de sex tidigare undersökningsbolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research, MIND Research, Investigo och GreatRate. Vi finns i Stockholm, Linköping och Göteborg. Vi är ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag.

Vi är medlemmar i ESOMAR

Vi är medlemmar i ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research). Medlemmar i ESOMAR förbinder sig att följa branschens etiska regler och riktlinjer för kvalitet.