Branscher

Det handlar om data

Vår kompetens som undersökningsföretag är bred inom en rad olika områden, branscher och undersökningar. Vi är en helhetsleverantör inom datainsamling, analys, visualisering och systemutveckling. Vårt metodval för en undersökning utgår alltid från syftet och målgruppen. Vad vill vi uppnå med undersökningen och vilka ingår i målgruppen? Utifrån dessa grundpelare väljer vi metod och undersökningsansats, kvantitativ eller kvalitativ eller en kombination av dessa. Vår vision är att leverera bästa tänkbara underlag för samhälle och näringsliv att forma en bättre framtid.

Fastighet

Vi hjälper bostadsbolagen skapa nöjdare hyresgäster

Bostadsbolag har allt större behov av att få snabbare återkoppling kring kundnöjdhet för att driva förändring och skapa nöjdare bostadshyresgäster. Origo Group genomför regelbundet undersökningar bland hyresgäster hos fastighetsbolag med bostäder och kommersiella lokaler. Vi utför allt från mer traditionella punktmätningar till kontinuerliga uppföljningssystem, allt efter kundens behov och efterfrågan.

Mariana Linder LaCava

Livesteps

LiveSteps är ett kontinuerligt uppföljningssystem för att driva och utveckla organisationer till att få nöjdare bostadshyresgäster.

Kundundersökningen är utvecklad tillsammans med och för bostadsbolag och mäter upplevelsen hos hyresgäster dagligen. Varje dag uppdateras LiveSteps med nya svar vilket gör det möjligt att fånga upp och agera på resultat när de fortfarande är aktuella.

Case

Helsingborgshem Origo Group
xbroker

Hälso- och sjukvård

Vi mäter upplevelsen av sjukvården

Att ta reda på invånares erfarenheter och upplevelser av hälso- och sjukvården är en viktig källa för att kunna förbättra vården. Vi på Origo Group har mångårig erfarenhet inom vårdområdet – såväl för regioner och myndigheter som privata vårdbolag. Resultaten från undersökningarna utgör konkreta underlag för uppföljning och verksamhetsutveckling inom områden så som bemötande, information och delaktighet.

Roger Söderkvist

Nationell patientenkät

De senaste åren har vi genomfört Nationell Patientenkät – nationella patientundersökningar och patientenkäter för samtliga regioner i landet. Resultaten från den typen av undersökningar blir viktiga beslutsunderlag på såväl nationell, regional som lokal nivå för att vidareutveckla vården.

Case

1177 origo group

Skola

Vi är störst i Sverige när det gäller utvärdering av svensk skola

Origo Group har en gedigen kunskap om kvalitetsundersökningar inom skolan. Vi är medvetna om komplexiteten, känner till fallgroparna och kan med god planering förebygga dem för att säkerställa en leverans av hög kvalitet. Vi utför årligen 600 000 intervjuer och enkätundersökningar med elever, vårdnadshavare och lärare inom såväl kommunala som fristående förskolor.

Peter Linsér

Unik benchmark

Genom den stora volymen intervjuer vi gör i skolundersökningar erbjuder vi en unik benchmark såväl över tid som mellan exempelvis kommunala och fristående driftsformer. Även om svarsskalor och frågeformuleringar varierar, finns det ingen annan aktör som har möjlighet att ge en så pass heltäckande bild av hur vårdnadshavare och elever upplever svensk skola.

Case

våga visa

Konsument

Vi mäter konsumenternas preferenser

I dag ställs det högre krav på varor och tjänster som produceras. En ökad konkurrens har bidragit till att många företag aktivt arbetar med koncept- och produkttester. Inte minst i handeln krävs lönsamma produkter och bevis på att en ny produkt kommer att lyckas. Undersökningar krävs oftast för strategiska skäl. När man vill mäta sig mot konkurrensen på marknaden, jämföra sig mot referensprodukter, eller för att kommunicera resultat till marknaden.

Karin Hedelin-Lundén

Varför Origo Group?

Vår kompetens används för att mäta konsumenternas preferenser över hela produktlivscykeln (från idé till lanseringsutvärdering). Med våra metoder tillhandahåller vi beslutsunderlag för strategisk marknadspositionering mot rätt segment och målgrupp. Våra kunder är inom Retail/FMCG, Bank/Finans, Försäkring, Telecom, Energi och Nöjesbranschen.

Case

skolundersökning
Kollektivtrafikbarometern

Trafik

Öka sannolikheten att bli vald som operatör

Genom att mäta ert varumärke och effekterna av era marknadsinsatser ökar vi sannolikheten att just ni blir valda som trafikoperatörer. Origo Group designar undersökningar som visar när resenärerna interagerar med trafikoperatören i både digitala och fysiska köpkanaler. Vi erbjuder även lösningar för att mäta effekter och nöjdhet med er trafikkommunikation- och information.

Anders Johansson

Vi kartlägger resenärers behov

På Orgio Group är vi experter på att förstå och kartlägga resenärers behov genom hela resan. Med fokus på era resenärers erbjuder vi skräddarsydda undersökningar som skapar insikter och möjligheten att agera utmed era interaktionspunkter med resenärerna. Vi erbjuder moderna systemlösningar, bland annat i form av vårt egenutvecklade verktyg OriGoLive.

Case

Kollektivtrafikbarometern

Kommuner och regioner

Att mäta kvalitet och effektivitet

Vi gör kundundersökningar och marknadsundersökningar som syftar till att mäta kvalitet och effektivitet inom skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Eftersom offentlig verksamhet inte har ekonomisk avkastning som nyckeltal används producerad ”nytta” som alternativt mått. Mätningarna av upplevd kvalitet eller servicenivå används för styrning och uppföljning av verksamheten.

Roger Söderkvist

Case – SKL insikt

SKL Insikt

100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning. Insikt är en löpande servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, undersökningen genomförs i samarbete med SKL och SBA. I första hand mäts servicen för företagare, men många kommuner mäter även nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Undersökningen genomförs av nästan 200 kommuner, varav Origo Group mäter Insikt för ca 170 kommuner under 2019

SKL insikt