Nyheter

Svenskarna inte helt jämställda ännu

Resultaten från WIN World Survey (WWS) som genomförts med drygt 30 000 personer från 40 olika länder visar att lite mer än hälften av svenskarna anser att sociala attityder och beteenden oftare gynnar män i högre grad än kvinnor.

Läs mer

2019-03-08

.

Förtroendet sjunker för svenska sjukhus

Bara sex av tio svenskar har förtroende för sjukvården. Samtidigt sjunker förtroendet för sjukhusen och vårdcentralerna och inte ens hälften tycker att väntetiderna på sjukhusen är rimliga.

Läs mer

2019-03-04
(Se tidigare nyheter)