Ett av Sveriges ledande undersökningsföretag

Vi älskar kloka beslut

Ta nästa kliv framåt! Kontakta våra experter för att ta reda på hur du kan arbeta med undersökningar och insikter.

Fri rådgivning

Undersökningar

Kundundersökning

Vi vet vad dina kunder tycker! Kundinsikter hjälper verksamheten med operativa förbättringar och strategisk utveckling.

Varumärkesundersökning

Gör din varumärkesundersökning med oss och få insikter i dina kunders rationella och känslomässiga beslut.

Skolundersökning

Vi är störst i Sverige
när det gäller utvärdering av förskola och skola.

Marknadsundersökning

Vet du hur marknaden uppfattar ert varumärke och produkter?

Medarbetarundersökning

Medarbetarupplevelsen ger dig insikt i styrkor och utvecklingsområden.

Pulsmätningar

Låt oss ta pulsen på din verksamhet – få tillbaka feedback och insikter i realtid.

Origo Group är ett undersökningsföretag som i över 20 år stöttat företag och offentlig sektor med insikter och beslutsunderlag.

Utifrån våra undersökningar får ni värdefulla insikter om hur ert varumärke uppfattas, hur nöjda era medarbetare är och vad era kunder egentligen tycker. Med rätt underlag hjälper vi er att vidta värdefulla åtgärder – och fatta kloka och medvetna beslut.
Vi hjälper dig att förstå vad som händer imorgon.

Läsvärt

Kunskap

Tre tips för lyckad produktutveckling

Vid utveckling av en ny produkt eller förbättring av en befintlig finns det många vägar att gå och vissa är bättre än andra.

Kunskap

Så skapar du ett starkare varumärke på 10 minuter

Våra varumärkesexperter Maria Hildell och Helen Borgardt guidar dig till ett starkare varumärke genom 5 korta filmer.

Nyhet

Origo Group knyter till sig Västtrafik

Nu stärker Origo Group positionen inom trafikområdet ytterligare då ett stort avtal med Västtrafik är vunnet.

Webinar: Så bygger du varumärke under kristider

Till webinar

Datainsamling

Att effektivt samla in data är en mycket viktig del i undersöknings- och insiktsarbetet. Vi har egna fältenheter i Linköping och Stockholm för datainsamling vilket vi ser som en viktig konkurrensfördel i vår bransch, där datainsamlingen vanligen läggs ut på renodlade datainsamlingsföretag. Vi genomför fältarbete genom telefonintervjuer, webbenkäter och personliga intervjuer samt administrerar stora mängder postala undersökningar (pappersenkäter). Dessutom har vi även en egen webbpanel med deltagare bland allmänheten i Sverige.

Läs mer

Skola24 säkrade marknadsbilden genom varumärkesundersökningar

Skola24 ville få en säker bild av marknaden istället för att enbart ana hur den fungerade. De ville veta vad kunderna faktiskt tyckte och skaffa ett första resultat att ha som utgångsläge för framtida mätningar. Lösningen blev två olika sorters varumärkesundersökningar och idag nyttjar de resultaten för bästa framfart.

Läs mer

Kalmarhem kommer närmre hyresgästerna genom Livesteps

Kalmarhem ville hitta nya vägar framåt där målet var att öka förtroende hos kunderna och komma i topp när kund ska välja hyresvärd. Lösningen? Onlinesystemet Livesteps!
– Genom Livesteps pratar vi direkt med hyresgästerna och får löpande reda på vad som händer så att vi snabbt kan agera, säger Per Stephani.

Läs mer