Nyheter

Svensken lika lycklig som den genomsnittlige europén

Resultaten från WIN World Survey (WWS) som genomförts med drygt 30 000 personer från 40 olika länder visar att i både Sverige och övriga världen har lyckonivån minskat jämfört med år 2016. Lyckonivån i Sverige har gått ner från 54 till 48 procent mellan år 2016 och 2018

Läs mer

2019-03-21

.

Svenskarna inte helt jämställda ännu

Resultaten från WIN World Survey (WWS) som genomförts med drygt 30 000 personer från 40 olika länder visar att lite mer än hälften av svenskarna anser att sociala attityder och beteenden oftare gynnar män i högre grad än kvinnor.

Läs mer

2019-03-08
(Se tidigare nyheter)