Nyheter

Aktivt jämställdhetsarbete behövs för att trygga kompetens till fastighetsbranschen

Könsfördelningen i fastighetssektorn är tydligt snedfördelad, med män i klar majoritet. Samtidigt väntas fastighetsbranschen ha stora rekryteringsbehov framöver. Det framkommer i en rapport som Länsstyrelsen låtit göra.

Läs mer

2018-10-05

.

En halv miljon svenskar använder aldrig internet

Huvudtrenden är dock tydlig. Allt fler av Sveriges invånare använder internet och de gör det allt oftare. 100 procent av de tillfrågade 16–25-åringarna använder internet. 100 procent av alla som studerar använder internet. 100 procent av 12–15-åringarna tittar på Youtube.

Läs mer

2018-10-03 (Se tidigare nyheter)