Ett av Sveriges ledande undersökningsföretag

Vi älskar kloka beslut

Origo Group är ett undersökningsföretag och vi är experter på att identifiera rätt data. Utifrån våra undersökningar får ni värdefulla insikter om hur ert varumärke uppfattas, hur nöjda era medarbetare är och vad era kunder egentligen tycker. Med rätt underlag hjälper vi er att vidta värdefulla åtgärder – och fatta kloka beslut.

Rekordhögt engagemang när vinnarna i Nöjd Studbo utsågs

Nu är årets vinnare i studentbostadsbranschens egen kundundersökning Nöjd Studbo, som vi genomfört på uppdrag av Studentföretagen, utsedda.  I år blev engagemanget i kundundersökningen extra stort – läs varför här.

Läs mer

Just nu söker vi telefonintervjuare

Ansök idag

Marknadsundersökning

En marknadsundersökning hjälper er att förstå er målgrupp och i slutändan öka försäljningen. Baserat på marknadsundersökningens resultat kan ni ta beslut exempelvis gällande prissättning, distribution och marknadskanaler. Vi har effektiva lösningar för att identifiera de grupper av kunder (marknadssegment) som är mest gynnsamma att rikta sig till och vilka konkreta behov varje segment har. Marknadsundersökningens resultat ger er kunskap om marknadsläget inom er bransch och kan göra stor skillnad.

Läs mer

Varumärkesundersökning

Läs mer

Kundundersökning

En kundundersökning ger dels svar på vad kunderna anser om organisationen och dess verksamhet och dels på hur väl kundernas behov möts. Kundundersökningen fungerar både som ett verktyg för kontroll och uppföljning som ett verktyg för identifiering av affärsutvecklingsmöjligheter. Våra kundundersökningar ger dig nulägesbilden och rekommendationer för mer lojala kunder – du prioriterar åtgärder för att skapa lönsammare kundrelationer. I våra kundundersökningar erbjuds NKI – Nöjd Kund Index. NKI ger dig ett jämförbart och övergripande mått på hur nöjda dina kunder är. Analysmodellen baseras på statistiska sambandsanalyser och visar dig varför vissa kunder är mer nöjda än andra.

Läs mer

Gör din skolundersökning med oss

Läs mer