Taking too long? Close loading screen.
Origo_Group_Logo_small

Göteborg  ·  Linköping  ·  Stockholm

3 har
blivit
1

Vi är Origo Group

Origo Group bildades augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation och Scandinfo Marketing Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm. Vårt mål är att bli Nordens ledande analys- och datainsamlingsföretag.

Vi kan

Behovet av fördjupade insikter om medarbetare, kunder/brukare, varumärken och koncept/produkter har aldrig varit större. Det i kombination med en förändrad omvärld med bland annat högre tempo och fler insiktskällor, gör att det ställs allt högre krav på vår leverans och analys.

Vi arbetar med ständig förbättring och utveckling av oss och vår leverans.
Vår breda kompetens och samlade erfarenhet inom Origo Group gör oss till en stark aktör för att möta dessa behov på marknaden. Vi är starka inom både offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar.

Vi erbjuder

Origo Groups målsättning är att erbjuda våra kunder bästa möjliga förutsättningar för att fatta insiktsdrivna beslut.

Vilka typer av marknadsundersökningar genomför vi? De allra flesta är det korta svaret men vi har särskild kompetens och lång erfarenhet av kund- och brukarundersökningar, varumärkesundersökningar, medarbetarundersökningar och koncept- och produktutveckling. Några branscher och områden som vi är specialiserade inom är fastighet, hälsa- och sjukvård, konsument/retail, trafik och utbildning.

Har du fått en enkät?

Har du några frågor? Maila oss på [email protected]

Kontakta oss

Hör av dig om du vill träffas, vill veta mer om undersökningar eller få en demo av våra verktyg.

O__blommande_dahlia

Göteborg

Kaserntorget 5
411 18 Göteborg

Linköping

Sankt Larsgatan 16
582 24 Linköping

Stockholm

Torsgatan 4
111 23 Stockholm