Nyheter

Hög tillväxtvilja i svenska företag

Landets företagare har en ljus syn på framtiden, 83 procent vill växa i någon grad. Tillväxtviljan skiljer sig dock åt mellan olika delar av landet. Störst är tillväxtviljan i Kalmar län, Norrbotten och Skåne. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som Origo Group genomfört på uppdrag av Almi.

Läs mer

2019-06-24

.

De vann årets Nöjd Studbo

Årets bästa arbete med nöjda kunder prisades på galan för studentbostadsbranschens egen kundundersökning Nöjd Studbo som Origo Group genomför på uppdrag av Studentbostadsföretagen. Bland pristagarna finns både tidigare vinnare och nya raketer.

Läs mer

2019-05-02
(Se tidigare nyheter)