8 av 10 vill vidareutvecklas, bredda sin kompetens och byta karriär eller arbetsgivare

Foto: VD-tidningen via Adobe stock

Som en del i att reformera arbetsmarknaden röstade riksdagen tidigare i år igenom förslaget om ett omställningsstudiestöd. Stödet som erbjuds av CSN ska göra det enklare för personer med arbetslivserfarenhet att vidareutbilda sig eller läsa en helt ny utbildning, i syfte att stärka privatpersoners framtida ställning på arbetsmarknaden. 

I och med införandet av omställningsstudiestödet genomförde vi en undersökning bland den svenska allmänheten för att ta reda på medarbetarens upplevelse i sin arbetssituation. Undersökningen visar att minst 8 av 10 vill vidareutvecklas, bredda sin kompetens, byta karriär eller arbetsgivare.

Hur mår de svenska medarbetarna på sina arbetsplatser och lever deras arbetsgivare upp till behoven? Enligt Sveriges Radio Ekot är det redan över 18 000 som ansökt om stödet och kombinerat med resultaten i vår rapport kan det vara dags för många arbetsgivare att lyssna in och ställa om.

—  Möjligheten till omställningsstöd och de intressanta siffrorna i denna rapport tyder på att behovet att utvecklas är stort bland medarbetare. Det ställer krav på arbetsgivare att ha en löpande dialog med medarbetare och fånga den här typen av behov för att inte tappa kompetens, säger Anneli Malaguti, expert på medarbetarupplevelse på Origo Group.

Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 18–84 år i Sverige och totalt har 2534 nationellt representativa svar samlats varav 1513 respondenter som förvärvsarbetar 40% eller mer har gått vidare i undersökningen.

Ta del av resultatet och läs hela nyheten här.

Anneli
Malaguti

Ansvarig Medarbetarundersökningar

+46 70 778 54 69 anneli.malaguti@origogroup.com

Mer läsning...

glada medarbetare

8 sätt att skapa en mer innovativ och lärande företagskultur

Våra senaste undersökning visar att 35% av medarbetarna inte känner att de utvecklas på sin arbetsplats. Så kan vi såklart inte ha det! Här är åtta förslag på hur du skapar en mer innovativ och lärande företagskultur.
läs mer

Bjurfors

Bjurfors har sedan 2007 mätt kundnöjdheten hos både köpare och säljare för att få agerbara insikter i sitt arbete.  Nu berättar Fredrik Kullman, vd, om hur de genom mätningen når framgång.
läs mer
varför slutar medarbetare

Skäl till att medarbetare byter jobb 2024

Visste du att 38% inte känner sig sedda eller bekräftade på sin arbetsplats? I denna rapport presenteras statistik och orsaker till att medarbetare vill byta arbetsgivare - men också tankar om vidareutveckling och karriärsambitioner.
läs mer