8 av 10 vill vidareutvecklas, bredda sin kompetens och byta karriär eller arbetsgivare

Foto: VD-tidningen via Adobe stock

Som en del i att reformera arbetsmarknaden röstade riksdagen tidigare i år igenom förslaget om ett omställningsstudiestöd. Stödet som erbjuds av CSN ska göra det enklare för personer med arbetslivserfarenhet att vidareutbilda sig eller läsa en helt ny utbildning, i syfte att stärka privatpersoners framtida ställning på arbetsmarknaden. 

I och med införandet av omställningsstudiestödet genomförde vi en undersökning bland den svenska allmänheten för att ta reda på medarbetarens upplevelse i sin arbetssituation. Undersökningen visar att minst 8 av 10 vill vidareutvecklas, bredda sin kompetens, byta karriär eller arbetsgivare.

Hur mår de svenska medarbetarna på sina arbetsplatser och lever deras arbetsgivare upp till behoven? Enligt Sveriges Radio Ekot är det redan över 18 000 som ansökt om stödet och kombinerat med resultaten i vår rapport kan det vara dags för många arbetsgivare att lyssna in och ställa om.

—  Möjligheten till omställningsstöd och de intressanta siffrorna i denna rapport tyder på att behovet att utvecklas är stort bland medarbetare. Det ställer krav på arbetsgivare att ha en löpande dialog med medarbetare och fånga den här typen av behov för att inte tappa kompetens, säger Anneli Malaguti, expert på medarbetarupplevelse på Origo Group.

Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 18–84 år i Sverige och totalt har 2534 nationellt representativa svar samlats varav 1513 respondenter som förvärvsarbetar 40% eller mer har gått vidare i undersökningen.

Ta del av resultatet och läs hela nyheten här.

Anneli
Malaguti

Ansvarig Medarbetarundersökningar

+46 70 778 54 69 anneli.malaguti@origogroup.com

Mer läsning...

Ex-rapport därför vill medarbetarna byta arbetsplats

Orsaker som får medarbetarna att byta jobb

64 procent av svenskarna funderar på att byta jobb under 2023? Pengar och önskan om en högre lön toppar anledningarna. Har du koll på vilka faktorer, förutom förhöjd lön, som kan göra att medarbetare vill stanna kvar på arbetsplatsen? Och vad kan få fler talanger att söka sig till just er?
läs mer

3 snabba fakta om Generation Z

Tips: 3 snabba fakta om Gen Z (Generation Z) som är födda i mitten av 90-talet fram till 2015. Visste du exempelvis att Generation Z har ett uppmärksamhetsspann på 8 sekunder. Ungefär lika lång tid som det antagligen tar för dig att läsa detta.
läs mer

Undersökning om säkerhet och hållbarhet på Sveriges arbetsplatser

Hur säkra & hållbara är Sveriges arbetsplatser egentligen? Det får du svar på via denna färska undersökning som vi genomfört på uppdrag av EcoOnline - för att få en bild över hur medarbetare uppfattar sina arbetsgivare när det gäller arbetsmiljö, säkerhet & hållbarhet.
läs mer