Svensken lika lycklig som den genomsnittlige europén

Resultaten från WIN World Survey (WWS) som genomförts med drygt 30 000 personer från 40 olika länder visar att i både Sverige och övriga världen har lyckonivån minskat jämfört med år 2016.

Nära sex av tio (57 procent) svenskar känner sig personligen lyckliga med sin livssituation, drygt tre av tio (33 procent) är varken lyckliga eller olyckliga medan 8 procent är olyckliga. Detta ger ett nettovärde (andel lyckliga minus andel olyckliga) som uppgår till 48 procent, vilket är ett resultat på samma nivå som i övriga Europa. Nettovärdet totalt i världen är något högre, 52 procent. Lyckonivån i Sverige har gått ner från 54 till 48 procent mellan år 2016 och 2018. Även i övriga världen har andelen lyckliga minskat, från 57 till 52 procent.

Svenskarnas lyckonivå är högst i åldersgruppen 65 år eller äldre och lägst i åldersgruppen 35-44 år. Bortsett från åldersgruppen 35-44 år ökar lyckonivån med stigande ålder.

Lyckonivån är något högre bland män än bland kvinnor, 53 jämfört med 44 procent. Den är även något högre bland högutbildade än bland lågutbildade. De som har en examen från ett universitet eller högskola har en genomsnittlig lyckonivå på 53 procent medan de som enbart har en gymnasieutbildning har en lyckonivå på 44 procent. När det gäller sysselsättning har arbetslösa lägst lyckonivå (0 procent) medan pensionärer/förtidspensionärer har högst (60 procent). De som arbetar heltid har en något högre lyckonivå än de som arbetar deltid, 50 jämfört med 38 procent.

Även i övriga världen är lyckonivån lägre i medelåldern, bland personer med lägre utbildning och arbetslösa. I övriga världen är däremot inte lyckonivån högst i den äldsta åldersgruppen utan i åldern 18-34 år. Landet med högst lyckonivå i Europa är Nederländerna (61 procent) medan länderna med högst andel lyckliga i världen är Filippinerna och Ghana (78 procent).

Om undersökningen
WIN/Gallups End of Year Survey genomförs i samarbete mellan dess medlemsföretag. Origo Group har genomfört fältarbetet i Sverige och har genom en riksrepresentativ webbpanel samlat in 1 002 svar från svenskar i november 2018. Undersökningen har genomförts i 40 av världens länder i oktober 2018-januari 2019 med omkring 1 000 svar per land. Totalt har 30 890 personer deltagit i undersökningen.

Om WIN/Gallup International
WIN-nätverket består av medlemsföretag från 77 länder världen över. Tillsammans täcker vi in 95 procent av världsmarknaden. Medlemmarna samarbetar för att dela branschkunskap, nya undersökningsmetoder och verktyg samt att hjälpa varandra att finna de mest lämpliga lösningarna på internationella undersökningsprojekt. Det finns endast ett medlemsföretag per land och Origo Group representerar Sverige i detta avseende.

Mer läsning...

Ex-rapport därför vill medarbetarna byta arbetsplats

Orsaker som får medarbetarna att byta jobb

64 procent av svenskarna funderar på att byta jobb under 2023? Pengar och önskan om en högre lön toppar anledningarna. Har du koll på vilka faktorer, förutom förhöjd lön, som kan göra att medarbetare vill stanna kvar på arbetsplatsen? Och vad kan få fler talanger att söka sig till just er?
läs mer

3 snabba fakta om Generation Z

Tips: 3 snabba fakta om Gen Z (Generation Z) som är födda i mitten av 90-talet fram till 2015. Visste du exempelvis att Generation Z har ett uppmärksamhetsspann på 8 sekunder. Ungefär lika lång tid som det antagligen tar för dig att läsa detta.
läs mer

Undersökning om säkerhet och hållbarhet på Sveriges arbetsplatser

Hur säkra & hållbara är Sveriges arbetsplatser egentligen? Det får du svar på via denna färska undersökning som vi genomfört på uppdrag av EcoOnline - för att få en bild över hur medarbetare uppfattar sina arbetsgivare när det gäller arbetsmiljö, säkerhet & hållbarhet.
läs mer