När drevet eller varumärkeskrisen kommer

GRATIS GUIDE ATT LADDA NER

Hur hanterar man eventuella varumärkeskriser och hur kan man bygga upp förtroendet igen?

Att hantera varumärkeskrisen är en viktig och utmanande uppgift. I denna guide bjuder vi på 7 steg och strategier för att hantera en varumärkeskris och återuppbygga förtroendet.

I en orolig och miljöhotad värld där konsumenter, användare och intressenter blir mer medvetna om sina val krävs det av er som verksamhet och varumärke att ni har ett stabilt rykte och förtroende hos målgruppen, medarbetare och intressenter om ni vill vara en spelare att räkna med på er marknad på lång sikt. Företag som sysslar med “greenwashing” och influencers som begår moralfel hängs ut i media – medarbetare vittnar och talar ut. Att vi befinner oss i en “cancel-kultur” blir mer och mer vedertaget och Gen Z, som karakteriseras av att hålla etik- och moralfrågorna kärt, är på sin vakt.

När varumärkeskrisen kommer tenderar den att slå lite hårdare än förut – därför har vi samlat 7 steg för när krisen är framme och förebyggande tips till hur ni kan säkra strategin samt bygga upp förtroendet igen.

Hur agerar ni när krisen kommer? Ta ett möte och och utse ansvariga enligt den bifogade checklistan redan idag – så har ni en plan om krisen slår till imorgon.

Ja, jag vill ha guiden


På 15 minuter lär du dig om:

  • Cancelkulturens påverkan på varumärken
  • Snabb och proaktiv kommunikation
  • Ansvar och ursäkter
  • Kommunikation genom olika kanaler
  • Hantering av ryktesspridning och falsk info
  • Samarbete med intressenter och påverkare
  • Implementering av förändringar och förbättringar
  • Vikten av att mäta och följa upp
  • Budskapsdokument och krisstab

Vill du veta mer?

Maria
Hildell

Ansvarig Varumärkesundersökningar

+46 709 581030 maria.hildell@origogroup.com

Fler guider

varför slutar medarbetare

Skäl till att medarbetare byter jobb 2024

Visste du att 38% inte känner sig sedda eller bekräftade på sin arbetsplats? I denna rapport presenteras statistik och orsaker till att medarbetare vill byta arbetsgivare - men också tankar om vidareutveckling och karriärsambitioner.
läs mer
medarbetare och ai-robot på kontor

Medarbetartrender 2024

Välkommen att trendspana med oss - nu är det hög tid att lyfta blicken och ta reda på vad som kommer påverka 2024 ur ett ledar- och medarbetarperspektiv.
läs mer
trendspaning 2024

Trendspaning 2024

I vår trendspaning pinpointar vi de trender vi ser i samhället och världen, ja till och med bortom den – med fokus på BX och CX. Vi vill med denna trendspaning ge dig bästa förutsättningarna för att gå in i 2024.
läs mer