ICA Kundkompassen

Tack för att du svarat!

Tack för att du svarat på din butiks frågor! Dina svar är nu sparade.

Är det något du undrar över om den här undersökningen? Här nedan är några vanliga frågor och svar.

Kan butiken se vad jag svarat?
Dina svar hanteras av Origo Group. Vi är ett oberoende företag och garanterar din anonymitet. Butiken kan varken se om du svarat eller vad du svarat. Har du däremot kryssat i ”Jag samtycker till att butiken har möjlighet att kontakta mig”, så förmedlar vi den kontaktinformation du skrivit in tillsammans med din kommentar.

Kan jag använda rabattkupongen i vilken butik jag vill?
Nej, du kan bara använda den i den butik som står på kupongen.

Jag glömde att skriva ner rabattkoden. Kan jag få en ny?
Ja, gå in på följande sida: Glömt rabattkod?

Varför blev jag utvald att delta i undersökningen?
Du blev slumpmässigt utvald att delta.

Hur använder butiken mitt svar?
Ditt svar sammanställs med alla kunder som svarat i undersökningen. Butiken kan då utläsa vad alla tycker om de olika delarna som man frågat om. Har du skrivit en fritextkommentar, kommer butiken att kunna läsa den, precis som den är.
Har du någon annan fråga som inte besvaras här? I så fall, skicka ett mail till ica@origogroup.com

Bästa hälsningar från oss som jobbar med ICA på Origo Group.