Brand Equity – Ditt varumärke är viktigare än du tror

Du har säkert hört ett uttryck florera de senaste åren – Brand Equity. Men känner du dig osäker på vad det egentligen innebär? I det här inlägget går vi grundligt igenom begreppet med förhoppningen att det ska hjälpa dig på din varumärkesresa. Termen Brand Equity används för att beskriva värdet av ett starkt varumärke. Det kan även förklaras som styrkor och svagheter kopplade till ett varumärke – som påverkar värdet av produkten. Brand Equity bygger på antagandet att välkända och etablerade varumärken är mer framgångsrika. Enligt varumärkesspecialisten David Aaker kan det delas upp i olika komponenter – Brand Loyalty, Brand Awareness, Brand Associations.

Då föddes Brand Equity-termen

Begreppet myntades i slutet på 80-talet och förändrade snabbt synen på varumärke. Det var ett antal forskare, författare och företagsledare som gav upphov till denna nya idé som kom att revolutionera begreppet marknadsföring. Varumärkets uppgift var historiskt ett medel som hjälpte kunder att skilja på produkter från olika tillverkare. Detta förstärktes genom ett grafiskt manér som var unikt för varje företag. Men det man sedan började upptäcka var att varumärket hade större inverkan än så – inte minst på affären. Det visade sig att kunder valde varumärken de kände till och var lojala mot framför produkter med svaga varumärken.

Brand Equity och varumärke – Därför är det så viktigt

Produkter har en begränsad livslängd men det har nödvändigtvis inte ett varumärke. Ett varumärke kan bevara ditt företags värde över tid och är därför bland det viktigaste du har. Dina kunder kommer ofta i kontakt med varumärket långt innan de kommer i kontakt med dig. Och det innebär att du tidigt måste bestämma vilka värden som ska kommuniceras. Inte nog med att ett varumärke kan påverka försäljningen. Det kan också ha inverkan på medarbetare och företagskultur. Genom rätt värden kan du stärka organisationen internt såväl som att lättare hitta nya talanger. För visst vill man jobba för ett företag som står för någonting?
Brand Equity Modell