En halv miljon svenskar använder aldrig internet

Huvudtrenden är dock tydlig. Allt fler av Sveriges invånare använder internet och de gör det allt oftare.

100 procent av de tillfrågade 16–25-åringarna använder internet. 100 procent av alla som studerar använder internet. 100 procent av 12–15-åringarna tittar på Youtube. 100 procent som arbetar inom finansbranschen använder internet på jobbet. 100 procent av de som var hemma med barn när undersökningen genomfördes använder en internetbank och köper saker via internet.

Äldre är den största gruppen som inte använder internet i samma utsträckning som andra personer. De som använder internet sällan eller inte alls bor oftare också i landsbygd, har lägre utbildning, lägre inkomst eller är oftare kvinnor. 9 procent av 66–75-åringarna och 42 procent av de personer som är 76 år eller äldre använder inte internet alls.

Svenskarna och internet är en årlig undersökning från Internetstiftelsen, som genomförs av Origo Group.

Undersökningen bidrar med fakta och insikter om hur användning av internet och digitala tjänster utvecklas och hur internet bidrar till samhällets utveckling i Sverige. Undersökningen startade år 2000 vilket innebär att det är möjligt att följa internets utveckling i samhället under snart två decennier.

Läs undersökningen i sin helhet här: https://2018.svenskarnaochinternet.se/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev