Företagsklimat 2017 – hur rankas din kommun?

Företagare blir allt mer nöjda med kommunernas myndighetsservice. För femte gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat.

Cirka 25 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 171 kommuner och nio gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde i denna undersökning är 71 av maximala 100. Godkänt resultat är NKI 62. Den kommun som förbättrat sitt resultat mest sedan år 2016 är Solna, som ökat med nio enheter till NKI 75. Solna följs tätt av Hallstahammar, Kävlinge och Klippan som alla ökade sina resultat med åtta enheter.

SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg (BRG). Undersökningen har genomförts under 2017 av Origo Group. Läs undersökningen i sin helhet här. Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev