Göteborgsvarvet lockar publik och turister till Göteborg

Med 80 000 löpare i sju olika lopp har Göteborgsvarvet vuxit till ett sex-dagars evenemang. En publikundersökning genomförd av Origo Group på uppdrag av Göteborg & Co visar att både deltagare och besökare ger evenemanget mycket högt betyg. 170 000 människor följde loppet på plats och den ekonomiska omsättningen som genereras av löpare och turister uppskattas till cirka 300 miljoner kronor.

De som besökte Göteborgsvarvet och som inte var bosatta i Göteborg spenderade i snitt 1816 kronor per person och dygn i Göteborg. Den huvudsakliga utgiften var restaurang och café som stod för 22 % av dygnskonsumtionen, tätt följt av logi som stod för 19 %. Sammantaget ger detta en ekonomisk omsättning på 260 miljoner kronor. Om man lägger till den turistekonomiska omsättning som genereras av alla löpare så blir det totalt cirka 300 miljoner kronor.

Årets evenemang får betyget 4,7 på en 5-gradig skala och 98 procent av besökarna hade ett positivt helhetsintryck av Göteborg. Totalt genomfördes 497 intervjuer på tre olika platser i Göteborg under Göteborgsvarvet den 19 maj.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev