Mediagranskning om Minds intervjuarbete för två år sedan

Medias rapportering handlar om ett avtal som löpte ut för ett och ett halvt år sedan, om leveranser från en telefoniverksamhet som har avvecklats.

Mind genomförde undersökningar åt SCB mellan 2014 och 2018. Våren 2018 förvärvades Mind av Origo Group. Hösten 2018 upphandlades Origo Group som SCB:s nya huvudleverantör av undersökningar.

Under en kortare period bedrev Mind sin telefoniverksamhet i en tillfällig lokal som inte var tillräckligt väl anpassad för den här typen av verksamhet.

Origo Group flyttade telefonintervjuverksamheten så fort det var möjligt, med hänsyn till projekten som pågick. Nu har Minds telefoniverksamhet stängts ned helt och alla uppdrag har flyttats till telefonicentralen i Linköping, där vi har koncentrerat hela vår telefonintervjuverksamhet.

Det är viktigt med bra arbetsmiljö, trivsel och konkurrensmässiga löner, inte bara ur ett mänskligt perspektiv utan även för att vi ska kunna leverera på topp, enligt kundernas förväntningar.

I Linköping har vi bra, centralt belägna lokaler och bra arbetsledning på plats, så att vi hela tiden kan ge intervjuarna utbildning, utveckling och coachning. Det ger en god kvalitet i leveranserna.

Som aktör i den här branschen är det självklart att ta ansvar för att göra bra intervjuer, lämna in korrekt data och ha bra kvalitet på analyserna. Vi har duktiga intervjuare, som är väl insatta i projektets syfte, och de enskilda frågeställningarna, samt hur de ska rapportera in i systemet.

SCB och Origo Group känner inte till några kvalitetsbrister som är så allvarliga att den data som finns inte skulle vara tillförlitlig. Vi bedömer inte att datan behöver revideras.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev