Hur påverkar miljötrenden kvinnor och mäns köpbeslut?

Undersökning – miljötrender

Origo har genomfört en undersökning som visar att 33% av kvinnorna påverkas av miljömärkning och väljer oftast det mest miljövänliga alternativet när de handlar. Det är en signifikant högre andel än för männen, eftersom män anger att det är 27% som väljer det mest miljövänliga alternativet.

Detta innebär att det lättare går att nå kvinnor med argument kopplat till miljö och hållbarhet. Företag som arbetar aktivt med de här dimensionerna kopplat till sitt varumärke och sin marknadskommunikation kommer att lättare attrahera de kvinnliga konsumenterna.

Undersökningen som ligger till grund för detta data genomfördes mellan den 27e januari och den 3e februari 2020. De som som deltog i undersökningen ingår i Origos konsumentpanel, bestående av konsumenter som är rekryterade per telefon. Frågeställningarna handlade om konsumenternas associationer och inställningar till hållbarhet samt om det påverkar köpbesluten.

Undersökningen omfattar även hur hållbarhetsfrågan påverkar olika åldersgruppers köpbeslut.

Du kan ladda ner undersökningen här.

Miljötrender graf

Varumärke är viktigare än någonsin

Undersökningen genomfördes inför vårt webinar “Varumärke är viktigare än någonsin” som genomfördes i februari 2020. Under vårt webinar presenterar vi olika trender som gör att de flesta verksamheter behöver arbeta än mer aktivt med varumärkesfrågor för att utveckla en effektiv affär i framtiden.

Om du är intresserad av att ta del av vårt webinar så kan du titta på det här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev