Svagare konjunktur enligt bankcheferna

En majoritet av Sveriges bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas under 2019. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförts av Origo Group på uppdrag av Almi.

Två av tre bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas på ett års sikt. Det är en markant ökning jämfört med förgående mätning som genomfördes i september. Bankernas utlåning till små och medelstora företag låg under 2018 på en fortsatt hög nivå. Under årets sista kvartal uppgav 41 procent av bankkontoren att företagsutlåningen ökat. En majoritet av bankkontorscheferna tror också på en fortsatt hög utlåning till företag under 2019. Men synen på den framtida utlåningen är mindre positiv jämfört med septembermätningen. På ett års sikt tror närmare 54 procent på en ökad utlåning, vilket är 4 procent mindre jämfört med föregående mätning. Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet.

https://www.almi.se/om-almi/­press/undersokningar/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev