Svenskarna och internet

Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället.

Studien genomförs av Internetstiftelsen, en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Årets rapport fokuserar bland annat på meningsfull tid på nätet och det digitala samhällets fram- och baksidor. Från år 2010 har det årligen skett en konstant ökning i användandet av sociala medier men i år har den avstannat. Instagram och Snapchat, som tidigare vuxit stort, ligger mer eller mindre kvar på samma nivå som föregående år. Facebooks tillväxt tycks ha stannat av och eventuellt kan vi till och med ana en nedåtgående trend. Endast en fjärdedel av användarna av sociala medier anser att tiden de spenderar på de olika sociala nätverken är meningsfull.

Läs rapporten i sin helhet här: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev